Postęp czasowy

Postęp: 55,10%


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 14%Zaawansowanie finansowe

25,30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Kwiecień 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (26.04.2021 - 02.05.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-101;
- wymianę gruntu i beton podkładowy (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpory 2P i 7P), zbrojenie fundamentu (podpora 8), zbrojenie i betonowanie słupa (podpory 4P i 5P) na obiekcie WD-105;
- pale wielkośrednicowe (podpora 1) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2L) na obiekcie MD-109;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1L) na obiekcie WD-111;
- zbrojenie fundamentu (podpora 9), betonowanie fundamentu (podpory 9 i 13-II etap), betonowanie słupa (podpora 11), zbrojenie słupa (podpory 9, 12L i 13), betonowanie słupa (podpora 8-II etap), zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 14) oraz betonowanie (podpora 14L) na obiekcie WD-112;
- pale CFA na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpory 2 i 6), zbrojenie fundamentu (podpora 1) i korpusu przyczółka (podpora 8) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie skrzydeł (podpory 1L i 2P) oraz betonowanie skrzydeł (podpora 1L) na obiekcie WD-115;
- beton podkładowy (podpora 2) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 1) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 2) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 11P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpory 3P i 10P) oraz zbrojenie słupa (podpora 5P) na obiekcie MD-119;
- betonowanie skrzydeł S1L i S2L – II etap na obiekcie WD-120;
- wykop fundamentowy, beton podkładowy i zabijanie grodzic (podpora 6L), wymianę gruntu i zasypkę fundamentów na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpory 2P i 3L), fundamentu (podpora 1L), beton podkładowy (podpora 2L), wymianę gruntu oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-122.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz w km 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- stabilizację podłoża w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- naprawę nawierzchni drogi technologicznej w ciągu DJ14 i DJ17.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-13 (sieć średniego napięcia) w km 18+850;
- przebudowę kolizji nN-05 (sieć niskiego napięcia) w km 18+850;
- budowę kanalizacji deszczowej w km 15+400;
- przebudowę kolizji G1.2 w km 9+953 oraz kolizji G1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 16%
Nasypy 9%
Ulepszenie podłoża 56%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Fundamenty 25%
Podpory i konstrukcje oporowe 17%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 2%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (19.04.2021 - 25.04.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 3P) na obiekcie WD-101;
- wymianę gruntu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3P oraz 4P), betonowanie fundamentu (podpora 5P) oraz betonowanie słupa (podpora 6P) na obiekcie WD-105;
- pale próbne wielkośrednicowe (podpora 1) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie fundamentu (podpora 2) na obiekcie MD-109;
- zbrojenie przyczółka (podpora 1L [1B]), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2P [2A]) na obiekcie WD-111;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 12), zbrojenie słupa (podpora 11), zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 14) na obiekcie WD-112;
- betonowanie fundamentu (podpora 5), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 5) oraz zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 8) na obiekcie WD-113A;
- betonowanie skrzydeł (podpora 1P), zbrojenie i betonowanie skrzydeł (podpora 1L) na obiekcie WD-115;
- kolumny betonowe, układanie betonu podkładowego (podpora 1) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 1) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie fundamentu (podpora 11), zbrojenie i betonowanie słupa (podpory 5 i 10) oraz zasypkę podłoża pod rusztowanie (pomiędzy podporą 8 i 9) na obiekcie MD-119;
- zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego (SL) oraz zbrojenie skrzydeł (etap II) na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 7L) oraz zasypkę fundamentu na obiekcie WD-121;
- układanie betonu podkładowego (podpora 1L), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 3L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2P), zasypkę fundamentów oraz wymianę gruntu na obiekcie WD-122;
- betonowanie fundamentu (podpora 2), zbrojenie i betonowanie skrzydła (podpora 6) oraz wymianę gruntu na obiekcie WD-122A.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-13 (sieć średniego napięcia) w km 18+850;
- przebudowę kolizji nN-05 (sieć niskiego napięcia) w km 18+850;
- budowę zbiornika retencyjnego ZB17c w km 15+380;
- przebudowę kolizji G1.2 w km 9+953 oraz kolizji G1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 15%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Fundamenty 24%
Podpory i konstrukcje oporowe 16%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 2%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (12.04.2021 - 18.04.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie przyczółka (podpora 3P) na obiekcie WD-101;
- wymianę gruntu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102/WD-103;
- beton podkładowy (podpory 4P i 7), zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 5P), zbrojenie słupów (podpora 6P) oraz próbne obciążenie pali (podpory 4 i 5) na obiekcie WD-105;
- pale próbne wielkośrednicowe na obiekcie WD-107;
- zbrojenie fundamentu (podpory 1 i 2) na obiekcie MD-109;
- betonowanie przyczółka (podpora 2L), zbrojenie przyczółka (podpora 1L) i fundamentu (podpora 2P) na obiekcie WD-111;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 13), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 3), zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 12) oraz korpusu przyczółka (podpora 14) na obiekcie WD-112;
- próbne obciążenia pali (podpory 2P i 3L) na obiekcie WD-113;
- betonowanie fundamentu (podpora 5), zbrojenie słupa (podpora 5), betonowanie słupa (podpora 7 – II etap), zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 8) oraz próbne obciążenia pali (podpory 3 i 4) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie skrzydeł (SP) oraz betonowanie trzonu (podpora 2L) na obiekcie WD-115;
- kolumny betonowe na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-117;
- betonowanie fundamentu (podpora 3L – II etap), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 10P) i słupa (podpora 5P) oraz zasypkę podłoża pod rusztowanie pomiędzy P10-P9 na obiekcie MD-119;
- zbrojenie ustroju nośnego (SL) na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 8L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 6L) oraz zasypkę fundamentów i wymianę gruntu na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4L), zbrojenie słupa (podpora 3L) i fundamentu (podpora 2P), wymianę gruntu oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-122;
- betonowanie fundamentu (podpora 2), zbrojenie skrzydła (podpora 6) oraz wymianę gruntu na obiekcie WD-122A;
- betonowanie słupa (podpora 3) oraz wymianę gruntu na obiekcie WD-122B.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz naprawę dróg technologicznych na całym odcinku.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-06 (sieć średniego napięcia) w km 13+241;
- przebudowę kolizji SN-07 (sieć średniego napięcia) w km 13+341;
- budowę zbiornika retencyjnego ZB17c w km 15+380;
- przebudowę kolizji G1.2 w km 9+953 oraz kolizji G1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 14%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Fundamenty 23%
Podpory i konstrukcje oporowe 15%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 1%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (05.04.2021 - 11.04.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-101;
- wymianę gruntu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 6P) oraz próbne obciążenie pali (podpory 7 i 8) na obiekcie WD-105;
- pale próbne wielkośrednicowe na obiekcie WD-107;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1A) na obiekcie MD-109;
- zbrojenie przyczółka (podpora 2L) na obiekcie WD-111;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 13) oraz zbrojenie słupa (podpora 2P) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie fundamentu (podpory 5 i 8), betonowanie fundamentu (podpora 8), betonowanie słupa (podpora 6) oraz wymianę gruntu (podpora 8) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie skrzydła podpory 1P i 2P, zbrojenie trzonu podpory 2 (SL) oraz ułożenie betonu konstrukcyjnego na podporze 2 (SL) na obiekcie WD-115;
- kolumny betonowe na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 1) oraz wykopy fundamentowe (podpora 7L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 5L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3P), układanie betonu podkładowego (podpora 11) oraz wykop fundamentowy z wymianą (podpora 10) na obiekcie MD-119;
- zbrojenie ustroju nośnego SL na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 9L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 7L) oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4P), wymianę gruntu oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-122;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3) na obiekcie WD-122B;
- betonowanie fundamentu przepustu P-01.1.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- naprawę dróg technologicznych na całym odcinku.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji nN nr 2 (sieć niskiego napięcia) w km 13+430;
- przebudowę kolizji nN nr 3 (sieć niskiego napięcia) w km 13+547;
- budowę zbiornika retencyjnego ZB17c w km 15+380;
- przebudowę kolizji G1.2 w km 9+953 oraz kolizji G1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 14%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Fundamenty 22%
Podpory i konstrukcje oporowe 14%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 1%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅