Postęp czasowy - 62,31%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 46%
Zaawansowanie finansowe

57,92% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Maj 2022 - ⇅

W minionym tygodniu (09.05.2022-15.05.2022) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Wykonano mury oporowe przy obiekcie WD-101w Rdzawce
- Betonowanie fundamentu słupów oraz zbrojenie i betonowanie słupa na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- Zbrojenie i betonowanie fundamentów oraz betonowanie podpór na obiekcie WD-103 w Rdzawce;
- Wbijanie pali fundamentowych i zasypka muru oporowego w okolicy obiektu WD-105 w Rdzawce;
- Zbrojenie i zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- Zasypka fundamentów drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- Betonowanie ustroju nośnego i zasypka fundamentów na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- budowa wytwórni do nasuwania, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego oraz wykonano mur oporowy podpory na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie oraz betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- Zbrojenie I betonowanie fundamentu na wiadukcie drogowym WD-114A w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie ustroju nośnego oraz zasypka za przyczółkiem na obiekcie WD-117 w Nowym Targu;
- Przygotowanie do montażu konstrukcji stalowej ustroju nośnego na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na moście drogowym MD-119 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża pod papę zgrzewaną na wiadukcie WD-121 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowania, deskowanie oraz zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypka muru oporowego wiadukt drogowy WD-121 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122A w Nowym Targu;
- zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064- 10+067 (sekcja 1);
- Nasyp w km 5+064- 10+067 (sekcja 1);
- Wykop w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- Nasyp w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- budowę kanalizacji deszczowej w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- przebudowę kolizji sN-11 w km 15+674 w Lasku.W minionym tygodniu (02.05.2022- 08.05.2022) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Wykonano mury oporowe przy obiekcie WD-101w Rdzawce
- Betonowanie fundamentu i głowic słupów na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- Zbrojenie fundamentów i betonowanie słupów na obiekcie WD-103 w Rdzawce;
- Zasypka muru oporowego w okolicy obiektu WD-105 w Rdzawce;
- Zbrojenie i zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- Izolacja cienka na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- Zbrojenie ustroju nośnego na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- Zbrojenie słupa, budowa wytwórni do nasuwania oraz wykonano mur oporowy podpory na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie oraz betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- Zbrojenie fundamentu na wiadukcie drogowym WD-114A w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie ustroju nośnego oraz zasypka za przyczółkiem na obiekcie WD-117 w Nowym Targu;
- Przygotowanie do montażu konstrukcji stalowej ustroju nośnego na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego na moście drogowym MD-119 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowania, deskowanie oraz zbrojenie ustroju nośnego oraz zasypka muru oporowego wiadukt drogowy WD-121 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122A w Nowym Targu;
- zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;
- Beton podkładowy płyt przejściowych przepustu drogowego PZM - 07 w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064- 10+067 (sekcja 1);
- Wykop w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- Nasyp w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- Podbudowę bitumiczną na ul. Krakowskiej w Nowym Targu.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- budowę kanalizacji deszczowej w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2).
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅