Postęp czasowy

Postęp: 59,18%Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 18,66%Zaawansowanie finansowe

29,73% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Lipiec 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (26.07.2021 - 01.08.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przygotowanie podłoża, rusztowań i deskowania pod UN oraz ustawianie łożysk na obiekcie WD-101;
- wykop fundamentowy (podpory 1, 2 i 3) na obiekcie WD-102;
- betonowanie głowic (podpora 7P) oraz zasypkę przyczółka (podpory 1 i 8) na obiekcie WD-105;
- zbrojenie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-106;
- pale wielkośrednicowe, zbrojenie przyczółka (podpora 1P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 3P) oraz zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 6P) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpory 1L i 2L) oraz izolację cieńką fundamentów na obiekcie MD-108;
- zbrojenie przyczółka (podpora 1P) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie MD-109;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 2, 3 i 4) oraz betonowanie ławy fundamentowej (podpora 1) na obiekcie WD-110;
- zbrojenie i betonowanie skrzydełka 2B na obiekcie WD-111;
- wytwórnię do nasuwania UN, zbrojenie i betonowanie oczepu (podpora 1L) oraz zbrojenie i betonowanie głowic słupów (podpora 10 – II etap)
na obiekcie WD-112;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3P) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2P) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2 - etap II) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-113B;
- wykopy fundamentowe i wymiana gruntu (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-114A;
- zbrojenie UN (nitka lewa) na obiekcie WD-115;
- zbrojenie przyczółka (podpora 3P) oraz betonowanie przyczółka (podpora 1L) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe, wykopy fundamentowe (podpory 2P i 3), beton podkładowy (podpory 2L, 3P i 4P) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 6L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i betonowanie płyty dolnej (przęsła 3-4 NP), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2L), zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 11L), zbrojenie segmentu B0 UN nitki prawej i segmentu przęsła 9-10 UN nitki prawej, trasowanie kabli sprężających (przęsła 3-4 i 9-10) na obiekcie MD-119;
- zasypka obiektu WD-120;
- przygotowanie podłoża, rusztowań i deskowania UN nitki prawej, izolację cienką fundamentów i przyczółków oraz zasypkę fundamentów i przyczółków na obiekcie WD-121;
- przygotowanie podłoża, rusztowania i deskowania UN nitki lewej na obiekcie WD-122/WD-122B;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-122A;
- przygotowanie podłoża, rusztowania i deskowania UN na obiekcie WD-122C;
- betonowanie ściany wlotu i wylotu na obiekcie PZM-04;
- zbrojenie płyty górnej przepustu na obiekcie P-01.1.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- wymianę gruntu w km 17+075 – 18+080.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-03 (sieć średniego napięcia) w km 11+379;
- przebudowę kolizji SN-04 (sieć średniego napięcia) w km 12+133;
- przebudowę kolizji SN-05 (sieć średniego napięcia) w km 12+626;
- budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku;
- przebudowę kolizji G4 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 18+840.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 33%
Nasypy 25%
Ulepszenie podłoża 76%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 96%
Fundamenty 71%
Podpory i konstrukcje oporowe 60%
Łożyska 2%
Ustroje nośne 4%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (19.07.2021 - 25.07.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przygotowanie podłoża, rusztowań i deskowania pod UN na obiekcie WD-101;
- zbrojenie i betonowanie skrzydełka oraz izolację powłokową na obiekcie WD-101A;
- zbrojenie i betonowanie głowic (podpora 7) oraz zasypkę przyczółka (podpora 1 i 8) na obiekcie WD-105;
- zasypkę fundamentów na obiekcie WD-106;
- pale wielkośrednicowe, zbrojenie przyczółka (podpora 1P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 3L) oraz układanie betonu podkładowego (podpora 6P) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1L) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 2L) na obiekcie MD-108;
- izolacja cienka fundamentów na obiekcie MD-109;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-110;
- zbrojenie skrzydełka 2B na obiekcie WD-111;
- wytwórnię do nasuwania UN, betonowanie oczepu (podpora 1), zbrojenie i betonowanie głowicy słupa (podpora 9P etap II) oraz zbrojenie głowicy słupa (podpora 11 etap II) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 4L), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2L) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie skrzydła nr 2 (podpora 1) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2 etap II) oraz betonowanie rygla słupa (podpora 3) na obiekcie WD-113A;
- wykopy fundamentowe (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-114A;
- zbrojenie UN (nitka lewa) na obiekcie WD-115;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1L) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe oraz zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 6L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1) na obiekcie WD-118;
- zbrojenie słupa (podpora 2L), zbrojenie przyczółka (podpora 11L), zbrojenie segmentu B0 UN nitka prawa oraz przęsła 9-10 UN nitka prawa) oraz trasowanie kabli sprężających (przęsła 3-4 oraz 9-10) na obiekcie MD-119;
- zasypka obiektu WD-120;
- zbrojenie słupa (podpora 5L), przygotowanie podłoża, rusztowań i deskowania UN nitki prawej, izolację cienką fundamentów i przyczółków oraz zasypkę fundamentów i przyczółków na obiekcie WD-121;
- przygotowanie podłoża, rusztowania i deskowania UN nitki lewej na obiekcie WD-122/WD-122B;
- przygotowanie podłoża, rusztowania i deskowania UN na obiekcie WD-122C;
- układanie betonu podkładowego na obiekcie PZM-01;
- betonowanie ściany wlotu i wylotu na obiekcie PZM-04;
- betonowanie płyty zespalającej na obiekcie PZM-04.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- wymianę gruntu w km 17+075 – 18+080.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-03 (sieć średniego napięcia) w km 11+379;
- przebudowę kolizji SN-04 (sieć średniego napięcia) w km 12+133;
- przebudowę kolizji SN-05 (sieć średniego napięcia) w km 12+626;
- budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku;
- przebudowę kolizji G4 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 18+840.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 30%
Nasypy 24%
Ulepszenie podłoża 74%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 67%
Podpory i konstrukcje oporowe 60%
Łożyska 1%
Ustroje nośne 3%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (12.07.2021 - 18.07.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przygotowanie podłoża pod UN na obiekcie WD-101;
- zbrojenie i betonowanie skrzydła wlotu na obiekcie WD-101A;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102A;
- wykopy fundamentowe (podpory 3, 4 i 5) na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie głowic (podpora 5P i 7L), betonowanie głowic (podpora 5P) oraz zasypkę przyczółków (podpory 1 i 8) na obiekcie WD-105;
- zasypkę fundamentów na obiekcie WD-106;
- pale wielkośrednicowe, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3P) oraz betonowanie słupa (podpora 2P i 2L) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 1L i 2L) na obiekcie MD-108;
- izolacja cienka fundamentów oraz betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3P) na obiekcie MD-109;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-110;
- zasypkę przyczółków, betonowanie skrzydła (podpora 1B) na obiekcie WD-111;
- wytwórnię do nasuwania UN, zbrojenie i betonowanie słupów (podpora 10P i 10L- II etap), betonowanie słupów (podpora 3P) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3L), zbrojenie przyczółka (podpora 1L i 6P) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpory 2) na obiekcie WD-113B;
- beton podkładowy (podpora 2) na obiekcie WD-114;
- ustrój nośny (podłoże, rusztowanie, deskowanie) oraz zbrojenie UN nitka lewa na obiekcie WD-115;
- zbrojenie korpusu (podpora 1L i 3P) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe, próbne obciążenie pali (podpora 4P i 6L) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 1L, 2L i 6L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1) na obiekcie WD-118;
- wykop fundamentu (podpora 10L), beton podkładowy (podpora 10L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2P), zbrojenie przyczółka (11L), zbrojenie segmentu B0 UN nitki prawej, zbrojenie segmentu przęsła 9-10 UN nitki prawej oraz trasowanie kabli sprężających (przęsła 3-4 i 9-10) na obiekcie MD-119;
- zasypka obiektu WD-120;
- zbrojenie słupa (podpora 5L), ustrój nośny nitki prawej (podłoże, rusztowanie, deskowanie), izolację cienką fundamentów, przyczółków oraz zasypkę fundamentów, przyczółków na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 10.1P i 10P), ustrój nośny nitki lewej (podłoże, rusztowanie, deskowanie), zasypkę fundamentu, przyczółka oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-122/WD-122B;
- betonowanie fundamentu oraz beton ściany wlotu, wylotu na obiekcie PZM-05.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- wymianę gruntu w km 7+670 – 7+750 oraz w km 17+075 – 18+080.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-03 (sieć średniego napięcia) w km 11+379;
- przebudowę kolizji SN-05 (sieć średniego napięcia) w km 12+626;
- budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku;
- przebudowę kolizji G4 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 18+840.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 29%
Nasypy 22%
Ulepszenie podłoża 73%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 65%
Podpory i konstrukcje oporowe 57%
Łożyska 1%
Ustroje nośne 3%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (05.07.2021 - 11.07.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- betonowanie ścian i płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-101A;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102A;
- wykopy fundamentowe (podpory 3, 4 i 5) na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie głowic (podpora 6P i 7L), betonowanie głowic (podpora 6P), zasypkę przyczółków (podpory 1 i 8) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie WD-105;
- izolację cieńką oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-106;
- pale wielkośrednicowe oraz zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 3P) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 1L i 2L) na obiekcie MD-108;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 1P i 3P) oraz betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3P) na obiekcie MD-109;
- żerdzie fundamentowe na obiekcie WD-110;
- zasypkę przyczółków, zbrojenie i betonowanie skrzydła (podpora 1B) oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-111;
- wytwórnię do nasuwania UN, zbrojenie słupów (podpora 12- II etap), betonowanie słupów (podpora 3P) oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-112;
- skuwanie pali fundamentowych (podpory 4, 5 i 6L), próbne obciążenia pali (podpory 4P, 5 i 6L), zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 2L), zbrojenie przyczółka (podpora 1L) oraz betonowanie przyczółka (podpora 6P) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu muru (podpora 1) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpory 3 i 4) na obiekcie WD-113B;
- beton podkładowy (podpora 1) na obiekcie WD-114;
- ustrój nośny (podłoże, rusztowanie, deskowanie) na obiekcie WD-115;
- zbrojenie i betonowanie korpusu (podpora 1P) oraz zbrojenie korpusu (podpora 3P) na obiekcie WD-116;
- zbrojenie i betonowanie słupów (podpora 5P) oraz wykop fundamentowy (podpora 6L) na obiekcie WD-117;
- próbne obciążenia pali (podpora 1), zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 2P), betonowanie ławy fundamentowej (podpora 2L), zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 11P), zbrojenie segmentu B0 UN nitki prawej i przęsła 9-10 UN nitki prawej oraz ustawianie rusztowania ustroju nośnego (podpory 3-4 i 9-10) na obiekcie MD-119;
- drenaż na obiekcie WD-120;
- zbrojenie słupa (podpora 5L), ustrój nośny nitki prawej (podłoże, rusztowanie, deskowanie), izolację cienką fundamentów, przyczółków oraz zasypkę fundamentów, przyczółków na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 10P), ustrój nośny nitki lewej (podłoże, rusztowanie, deskowanie), zasypkę fundamentu, przyczółka oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-122/WD-122B;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 1) oraz zasypkę za przyczółkiem na obiekcie WD-122A.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- odhumusowanie w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1);
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- wymianę gruntu w km 7+670 – 7+750.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-12 (sieć średniego napięcia) w km 16+252;
- przebudowę kolizji SN-08 (sieć średniego napięcia) w km 14+883;
- przebudowę kolizji SN-09 (sieć średniego napięcia) w km 15+057;
- przebudowę kolizji nN-04 (sieć niskiego napięcia) w km 16+753;
- przebudowę kolizji SN-05 (sieć średniego napięcia) w km 12+626;
- budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku;
- przebudowę kolizji G4 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 18+840.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 27%
Nasypy 21%
Ulepszenie podłoża 72%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 63%
Podpory i konstrukcje oporowe 55%
Łożyska 1%
Ustroje nośne 3%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (28.06.2021 - 04.07.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2P) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie WD-101;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102A;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie głowic (podpora 5L i 6P), zasypkę za przyczółkiem P1 oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie WD-105;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 1) na obiekcie WD-106;
- pale wielkośrednicowe, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 3L) na obiekcie WD-107;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1P) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 3P) na obiekcie MD-109;
- żerdzie fundamentowe na obiekcie WD-110;
- zasypkę przyczółków oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-111;
- zbrojenie fundamentu wytwórni do nasuwania, zbrojenie i betonowanie słupów (podpory 3P), betonowanie głowic słupa (podpora 11L), izolację cienką fundamentów przyczółków oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 10P – II etap) na obiekcie WD-112;
- skuwanie pali (podpory 3P, 4L, 4P i 5L), beton podkładowy (podpory 5L i 4P) oraz zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1L) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) oraz zbrojenie fundamentu skrzydeł (podpora 1) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 3) na obiekcie WD-113B;
- wykop fundamentowy (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-114;
- ustawianie rusztowania UN na obiekcie WD-115;
- zbrojenie korpusu (podpora 1 i 3) na obiekcie WD-116;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 5L), zbrojenie i betonowanie słupów (podpora 5P) oraz wykop fundamentowy (podpora 6L) na obiekcie WD-117;
- wymiana gruntu i beton podkładowy (podpora 1) na obiekcie WD-118;
- skuwanie głowic pali (podpora 1), zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 2L) i przyczółka (podpora 11P), ustawianie rusztowania ustroju nośnego (podpory 3-4 i 9-10) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie MD-119;
- zasypka fundamentów, ścian oraz drenaż na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 5L), deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, izolację cienką fundamentów, przyczółków oraz zasypkę fundamentów, przyczółków na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 10.1P), zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 1P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 10P), układanie płyt pod rusztowanie UN, zasypkę fundamentu oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-122/WD-122B;
- beton podkładowy (podpora 1) na obiekcie WD-122A;
- beton podkładowy (podpora 10.1P) oraz betonowanie fundamentu (podpora 10.1P) na obiekcie WD-122C;
- zbrojenie fundamentu wlotu, wylotu przepustu na obiekcie PZM-04;
- beton bloku kotwiącego (zamki dolne) na obiekcie PZM-05;
- układanie prefabrykatów na PZM-05.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-12 (sieć średniego napięcia) w km 16+252;
- przebudowę kolizji SN-08 (sieć średniego napięcia) w km 14+883;
- przebudowę kolizji SN-09 (sieć średniego napięcia) w km 15+057;
- budowę kanalizacji deszczowej w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- przebudowę kolizji G1 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 13+302;
- przebudowę kolizji G2 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 13+640;
- przebudowę kolizji G3 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 15+604.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 25%
Nasypy 19%
Ulepszenie podłoża 72%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 61%
Podpory i konstrukcje oporowe 52%
Łożyska 1%
Ustroje nośne 3%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅