Postęp czasowy

Postęp: 57,14%Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 16%Zaawansowanie finansowe

27,30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Czerwiec 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (07.06.2021 - 13.06.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie fundamentu (podpora 2L) oraz izolację cieńką fundamentów na obiekcie WD-101;
- izolację grubowarstwwą przepustu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102A;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie głowic (podpora 3P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4L), zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka (podpora 8L), zasypkę fundamentów oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie WD-105;
- pale wielkośrednicowe, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpory 1P i 2L) oraz zbrojenie ławy fundamentowej na obiekcie WD-107;
- wykop fundamentowy, wymianę gruntu i beton podkładowy (podpora 1) oraz wymianę gruntu (podpora 2) na obiekcie MD-108;
- zbrojenie słupa (podpora 2P) na obiekcie MD-109;
- betonowanie skrzydełka przyczółka (podpora 2A), zasypkę przyczółków oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-111;
- zasypkę przyczółka (podpora 1), zbrojenie słupa (podpora 13L), zbrojenie i betonowanie głowic (podpora 4L), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 11- II etap) oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-112;
- wiercenie pali CFA (podpory 3P i 4L), odkopywanie pali (podpory 3P i 4L), wykop fundamentowy i beton podkładowy (podpora 1L) oraz zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 6P) na obiekcie WD-113;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 3 i 4) na obiekcie WD-113A;
- wykop fundamentowy (podpora 4) na obiekcie WD-113B;
- podłoże pod rusztowanie UN, ustawianie rusztowania UN oraz izolację cieńką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-115;
- zbrojenie korpusu (podpora 1) oraz zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3P) na obiekcie WD-116;
- wykop fundamentowy (podpora 6L) oraz zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 7P) na obiekcie WD-117;
- pale wielkośrednicowe (podpora 1), zbrojenie przyczółka (podpora 11), beton podkładowy (podpora 2), montaż łożysk (podpora 10P), ustawianie rusztowania ustroju nośnego (podpory 3-4 i 9-10) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie MD-119;
- betonowanie skrzydeł (S2P- III etap) WD-120;
- wykop fundamentowy, wymianę gruntu i beton podkładowy (podpora 5L), zbrojenie i betonowanie filarów (podpora 6L), deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, izolację cieńką fundamentów przyczółków oraz zasypkę fundamentów przyczółka na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 1P), układanie płyt pod rusztowanie UN, zasypkę fundamentu oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-122/WD-122B;
- zasypkę fundamentu na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie i betonowanie ściany i elementu wlotu na PZM-08.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji SN-12 (sieć średniego napięcia) w km 16+252;
- przebudowę kolizji SN-08 (sieć średniego napięcia) w km 14+883;
- przebudowę kolizji SN-09 (sieć średniego napięcia) w km 15+057;
- przebudowę kolizji SN-15 (sieć średniego napięcia) w km 20+366;
- budowę kanalizacji deszczowej w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- przebudowę kolizji G1.1 (gazociąg wysokiego ciśnienia) w km 9+953;
- przebudowę kolizji G1.4 (gazociąg wysokiego ciśnienia) w km 12+651;
- przebudowę kolizji G1 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 13+302;
- przebudowę kolizji G2 (gazociąg średniego ciśnienia) w km 13+640.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 21%
Nasypy 16%
Ulepszenie podłoża 72%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 46%
Podpory i konstrukcje oporowe 37%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 2%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (31.05.2021 - 06.06.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2P) oraz zbrojenie fundamentu (podpora 2L) na obiekcie WD-101;
- zbrojenie wlotu przepustu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102A;
- przygotowanie projektu wykonawczego na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie głowic (podpora 2P), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 5L), zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 8), zasypkę fundamentów oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie WD-105;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1P) na obiekcie WD-107;
- wymianę gruntu (podpora 2 SP) oraz wykop (podpora 1) na obiekcie MD-108;
- wymianę gruntu (podpory 1, 2, 3 i 4) na obiekcie WD-110;
- zbrojenie i betonowanie skrzydełka przyczółka (podpora 2A), zasypkę przyczółków oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-111;
- zasypkę przyczółka (podpora 1), izolację bitumiczną fundamentów przyczółków, zbrojenie słupa (podpora 13), zbrojenie i betonowanie głowic (podpora 4) oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-112;
- wiercenie pali CFA (podpory 3P, 4 i 5L) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 2L) na obiekcie WD-113;
- betonowanie przyczółka (podpora 1), skuwanie pali (podpora 3 i 4), zbrojenie fundamentu (podpora 3), ułożenie betonu podkładowego (podpora 4) oraz izolację cienką podpór (podpora 1, 2, 5, 6 i 7) obiekcie WD-113A;
- izolację cienką fundamentów przyczółków oraz wykonywano podłożę pod rusztowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-115;
- zbrojenie korpusu (podpora 1) na obiekcie WD-116;
- próbne obciążenie pali (podpora 5L), ułożenie betonu podkładowego (podpora 2), zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 6) oraz zbrojenie korpusu przyczółka (podpora 7) na obiekcie WD-117;
- wykop fundamentowy (podpora 1) oraz ułożenie betonu podkładowego na obiekcie WD-118;
- pale wielkośrednicowe (podpory 1 i 2), wykop fundamentowy (podpora 2), zbrojenie przyczółka (podpora 11P), ustawienie rusztowania ustroju nośnego (między podporami 3-4 i 9-10) oraz izolację cienką fundamentów na obiekcie MD-119;
- betonowanie skrzydeł (S2P- II etap) oraz izolację cieńką fundamentów na obiekcie WD-120;
- pogrążanie grodzic (podpora 5L), deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, izolację cieńką fundamentów przyczółków oraz zasypki fundamentów przyczółka na obiekcie WD-121;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1P), układanie płyt pod rusztowanie ustroju nośnego, zasypkę fundamentu oraz izolację cienką fundamentów przyczółków na obiekcie WD-122/WD-122B.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp w km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji nN-05 (sieć niskiego napięcia) w km 18+850;
- przebudowę kolizji SN-12 (sieć średniego napięcia) w km 16+252;
- przebudowę kolizji SN-08 (sieć średniego napięcia) w km 14+883;
- przebudowę kolizji SN-09 (sieć średniego napięcia) w km 15+057;
- budowę kanalizacji deszczowej w km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- przebudowę kolizji G1.4 (gazociąg wysokiego ciśnienia) w km 12+651.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 21%
Nasypy 14%
Ulepszenie podłoża 72%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 95%
Fundamenty 39%
Podpory i konstrukcje oporowe 31%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 2%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅