Postęp czasowy

Data od 19-09-2018 do 10-2023


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%



Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 8%



Zaawansowanie finansowe

17,44% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Styczeń 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (18.01.2021 - 24.01.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
pale wielkośrednicowe (podpora 6) oraz obciążenie próbne pali (podpora 2L) na obiekcie WD-105;
wykopy pod ławy fundamentowe na obiektach: WD-107, MD-108, MD-109;
pale wielkośrednicowe (podpora 3), zbrojenie konstrukcyjne słupa (podpora 10) oraz zbrojenie konstrukcyjne ławy (podpora 1) na obiekcie WD-112;
zabijanie komory (podpory 3P i 4L) na obiekcie WD-113;
wykop pod ławy fundamentowe na obiekcie WD-117;
pale wielkośrednicowe (podpory 3 i 5) na obiekcie MD-119;
zbrojenie konstrukcyjne skrzydła S2L na obiekcie WD-120;
zbrojenie konstrukcyjne słupa (podpory 7LE, 8PB, 9LE), beton konstrukcyjny słupów (podpory 8PB, 9LE), beton podkładowy (podpora 10P), zbrojenie skrzydła (podpora 11L), zbrojenie konstrukcyjne ławy (podpora 10L) na obiekcie WD-122;
zbrojenie konstrukcyjne ławy (podpora 4) na obiekcie WD-122C.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz wymianę gruntu na DJ22 km 0+500 – 0+900.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę kolizji G 1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 9%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 13%
Podpory i konstrukcje oporowe 4%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%



W minionym tygodniu (11.01.2021 - 17.01.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
pale wielkośrednicowe (podpory 1 i 6) oraz obciążenie próbne pali na obiekcie WD-105;
zbrojenie konstrukcyjne ław (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-111;
pale wielkośrednicowe (podpory 3 i 14), zbrojenie konstrukcyjne słupa (podpory 8 i 10) oraz beton konstrukcyjny słupa (podpora 8) na obiekcie WD-112;
zabijanie komory (podpory 3P i 4L) na obiekcie WD-113;
wykop pod ławy fundamentowe na obiekcie WD-117;
pale wielkośrednicowe (podpory 3 i 5), zbrojenie konstrukcyjne i beton ławy (podpora 4L) na obiekcie MD-119;
zbrojenie konstrukcyjne i beton słupa (podpora 2), zbrojenie konstrukcyjne ławy (podpory 8P i 10L) na obiekcie WD-121;
zbrojenie konstrukcyjne słupa (podpory 6, 7, 8P i 9L) oraz beton konstrukcyjny słupów (podpory 6 i 7) na obiekcie WD-122.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz wymianę gruntu na DJ22 km 0+500 – 0+900.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę kolizji S3 w ul. Krakowskiej.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 9%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 13%
Podpory i konstrukcje oporowe 3%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%



W minionym tygodniu (04.01.2021 - 10.01.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano wykop oraz odhumusowanie na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę kolizji S3 w ul. Krakowskiej.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 9%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 13%
Podpory i konstrukcje oporowe 2%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅