Postęp czasowy - 81,94%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 84,00%
Zaawansowanie finansowe

82,78% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Wrzesień 2023 - ⇅

W minionym tygodniu (11.09.2023 – 17.09.2023) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Zbrojenie i betonowanie segmentów 7 i 8 na obiekcie WD-102 w Rdzawce ;​
- Beton kap chodnikowych na obiekcie WD-105 w Rdzawce;
- Beton podkładowy płyt przejściowych i układano papę termozgrzewalną na obiekcie WD-107 w Rdzawce;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-113 w Lasku ;
- Układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-113A w Lasku;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-117 Nowym Targu;
- Umocnienie stożków płytami ażurowymi na obiekcie WD-120 w Nowym Targu;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-121 w Nowym Targu;
- Montaż barier energochłonnych oraz umocnienie stożków płytami ażurowymi na obiekcie WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- Umocnienie stożków płytami ażurowymi na obiekcie WD-122C w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064 – 21+200(Rdzawka, Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ);
- Nasyp w km 10+067 – 18+500 (Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ);
- Roboty brukarskie w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ);
- Podbudowa pomocnicza w km 5+064 + 10+067 (Rdzawka);
- Podbudowa zasadnicza w km 10+067 + 18+500 (Klikuszowa, Lasek);
- Warstwa wiążąca w km 10+067 + 18+500 ( Klikuszowa, Lasek);
- Warstwa ścieralna w km 5+064 + 10+067 (Rdzawka);
- Korytka ściekowe w km 5+064 + 10+067 (Klikuszowa, Lasek);
- Montaż barier w km 5+067 + 21+200 (Rdzawka, Nowy Targ).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Budowa kanalizacji deszczowej – cały odcinek;
- Budowa oświetlenia w km 18+500 - 21+200 (Nowy Targ).
W minionym tygodniu (04.09.2023 – 10.09.2023) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-102 w Rdzawce ;​
- Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-105 w Rdzawce;
- Beton płyt przejściowych i układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-107 w Rdzawce;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-113 w Lasku ;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-117 Nowym Targu;
- Układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-119 w Nowym Targu;
- układanie żywicy na kapach chodnikowych oraz wykonano schody skarpowe, montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-121 w Nowym Targu;
- umacnianie stożków płytami ażurowymi, montaż barier energochłonnych WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- Montaż barier energochłonnych, umacnianie stożków płytami ażurowymi na obiekcie WD-122A w Nowym Targu.
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-122A w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064 – 21+200 (Rdzawka, Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ);
- Nasyp w km 10+067 – 18+500 ( Rdzawka, Klikuszowa, Lasek);
- Podbudowa bitumiczna w km 10+067- 21+200 ( Lasek, Nowy Targ);
- Roboty brukarskie w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ);
- Podbudowa pomocnicza w km 10+067 – 18+500 (Lasek);
- Podbudowa zasadnicza w km 5+064 – 10+067 (Rdzawka, Klikuszowa, Lasek);
- Warstwa wiążąca w km 10+067 – 21+200 (Lasek, Nowy Targ);

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Budowa kanalizacji deszczowej – cały odcinek;
- Budowa oświetlenia w km 18+500 - 21+200 (Nowy Targ).

Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅