Postęp czasowy - 57,37%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 32%
Zaawansowanie finansowe

38,07% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Wrzesień 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (20.09.2021 - 26.09.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- pale wielkośrednicowe, próbne obciążenie podpór, wykop pod fundamenty oraz platformy robocze na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- zasypkę przyczółka (skrajnej podpory) oraz wytwórnię do nasuwania ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (skrajnej podpory) na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- zbrojenie i betonowanie słupa na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- zbrojenie przyczółka (skrajnej podpory) na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- zbrojenie fundamentu na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- zbrojenie przyczółków (skrajnych podpór) na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- ustawianie rusztowania i deskowanie ustroju nośnego strony prawej oraz zasypkę przyczółków (podpór skrajnych) na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- sprężanie segmentu I oraz zbrojenie i betonowanie segmentu II ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-112 w Lasku;
- betonowanie przyczółka (skrajnej podpory), izolacja przeciwwodna i zasypka fundamentów na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- wykonywanie podłoża pod ustrój nośny na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- zbrojenie przyczółka (skrajnej podpory) i betonowanie muru oporowego na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- zbrojenie fundamentu na wiadukcie drogowym WD-114 w Lasku;
- zbrojenie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-115 w Lasku;
- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego strony lewej na wiadukcie drogowym WD-116 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (skrajnej podpory), słupów i fundamentów na wiadukcie drogowym WD-117 w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym Targu;
- zbrojenie fundamentu na wiadukcie drogowym WD-118 nad ulicą Grel w Nowym Targu;
- deskowanie i zbrojenie stropu, zbrojenie słupa oraz zasypkę przyczółka (skrajnej podpory) na moście drogowym MD-119 nad rzeką Czarny Dunajec w Nowym Targu;
- zasypkę obiektu na wiadukcie drogowym WD-120 w Nowym Targu;
- zbrojenie ustroju na wiadukcie drogowym WD-121 w rejonie Boru Kombinackiego w Nowym Targu;
- układanie rusztowania pod poprzecznice na wiadukcie drogowym WD-122 w Nowym Targu;
- sprężanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;
- zbrojenie fundamentu na przepuście PZM-03;
- betonowanie ściany na przepuście PZM-05.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykopy – w tym wykop w gruncie skalistym na sekcji I w Rdzawce oraz na sekcji II w Klikuszowej i Lasku;
- nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku;
- wymianę gruntu słabonośnego (rodzimego) w km 17+075 – 18+080 w Nowym Targu.

Prowadzone są prace związane z budową ronda docelowego na skrzyżowaniu DK47 z ul. Szaflarską (DP 1672K).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji energetycznej średniego napięcia SN-18 i SN-19 w km 20+866 w Nowym Targu; przebudowę kolizji teletechnicznej T-03 w km 6+264 w Rdzawce oraz prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku budowy.
W minionym tygodniu (13.09.2021 - 19.09.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- pale wielkośrednicowe, próbne obciążenie podpory 3L i 4L, wykop fundamentowy podpory P6 i P7 oraz platformy robocze na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- zasypkę przyczółków (skrajnych podpór) oraz wytwórnię do nasuwania na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- betonowanie przyczółka (skrajnej podpory) na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- wykop pod fundamenty oraz zbrojenie słupa na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- zbrojenie przyczółka (skrajnej podpory) i betonowanie fundamentu na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- betonowanie przyczółka (skrajnej podpory) na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- zbrojenie przyczółków (skrajnych podpór) na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- ustawianie rusztowania i deskowanie ustroju nośnego strony prawej oraz zasypkę przyczółków (podpór skrajnych) na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- betonowanie segmentu I ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-112 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (skrajnej podpory), izolacja przeciwwodna i zasypka fundamentów na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- betonowanie muru oporowego na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- zbrojenie przyczółka (skrajnej podpory) i muru oporowego na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie fundamentów na wiadukcie drogowym WD-114 w Lasku;
- zbrojenie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-115 w Lasku;
- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-116 w Lasku;
- zbrojenie przyczółka, słupa podpory i ław fundamentowych, betonowanie fundamentu podpory oraz zasypkę przyczółka (skrajnej podpory) na wiadukcie drogowym WD-117 w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym Targu;
- ustawianie rusztowania pod ustrój nośny oraz deskowanie, zbrojenie i betonowanie stropu, zbrojenie i betonowanie fundamentów i podpór na moście drogowym MD-119 nad rzeką Czarny Dunajec w Nowym Targu;
- zbrojenie ustroju nośnego oraz demontaż i przełożenie rusztowań pod ustrój nośny na wiadukcie drogowym WD-121 w rejonie Boru Kombinackiego w Nowym Targu;
- betonowanie poprzecznicy na wiadukcie drogowym WD-122 w Nowym Targu;
- betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;
- betonowania na przepustach drogowych PZM-01 i PZM-02.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykopy – w tym wykop w gruncie skalistym na sekcji I w Rdzawce oraz na sekcji II w Klikuszowej i Lasku;
- nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku;
- wymianę gruntu słabonośnego (rodzimego) w km 17+075 – 18+080 w Nowym Targu.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji energetycznej średniego napięcia SN-16 i SN-19 w km 20+866 w Nowym Targu; przebudowę kolizji teletechnicznej T-03 w km 6+264 w Rdzawce oraz prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku budowy.
W minionym tygodniu (06.09.2021 - 12.09.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- pale fundamentowe próbne na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- zasypkę przyczółków (skrajnych podpór) na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- zbrojenie przyczółka (skrajnej podpory) na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- wykop pod fundamenty oraz zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- zbrojenie przyczółka (podpory skrajnej) oraz betonowanie ławy fundamentowej na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- zbrojenie przyczółka (podpory skrajnej) na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- zbrojenie i betonowanie słupów na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- ustawianie rusztowania pod ustrój nośny oraz zasypkę przyczółków (podpór skrajnych) na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie segmentu I ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-112 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpory skrajnej) na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- zbrojenie przyczółka (podpory skrajnej) na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej na wiadukcie drogowym WD-114 w Lasku;
- montaż rusztowań pod ustrój nośny strony prawej na wiadukcie drogowym WD-115 w Lasku;
- rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego strony prawej na wiadukcie drogowym WD-116 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych i słupa na wiadukcie drogowym WD-117 w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym Targu;
- zbrojenie ławy fundamentowej na wiadukcie drogowym WD-118 przy ulicy Grel w Nowym Targu;
- beton podkładowy, ustawianie rusztowania pod ustrój nośny oraz deskowanie i zbrojenie stropu na moście drogowym MD-119 nad rzeką Czarny Dunajec w Nowym Targu;
- zasypkę wiaduktu drogowego WD-120 w Nowym Targu;
- beton podkładowy, zbrojenie ustroju nośnego oraz demontaż i przełożenie rusztowań pod ustrój nośny na wiadukcie drogowym WD-121 w rejonie Boru Kombinackiego w Nowym Targu;
- zbrojenie poprzecznicy na wiadukcie drogowym WD-122 w Nowym Targu;
- zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;
- betonowanie płyty na przepuście PZM-05 w Lasku.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykopy – w tym wykop w gruncie skalistym na sekcji I w Rdzawce oraz na sekcji II w Klikuszowej i Lasku;
- nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku i w Nowym Targu;
- wymianę gruntu słabonośnego (rodzimego) w km 17+075 – 18+080 w Nowym Targu.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji energetycznej niskiego napięcia nN-01 w km 6+250 w Rdzawce.
W minionym tygodniu (30.08.2021 - 05.09.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- rusztowanie, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- pale fundamentowe próbne na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- zasypkę przyczółków (skrajnych podpór) na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (skrajnej podpory) na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- zbrojenie przyczółka (podpory skrajnej) oraz betonowanie ławy fundamentowej na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- zbrojenie przyczółka (podpory skrajnej) na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- betonowanie słupów na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- ustawianie rusztowania pod ustrój nośny oraz zasypkę przyczółków (podpór skrajnych) na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie segmentu I ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-112 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpory skrajnej) i słupów na wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- przygotowanie podłoża pod rusztowanie pod ustrój nośny na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie skrzydła na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- montaż rusztowań pod ustrój nośny strony prawej na wiadukcie drogowym WD-115 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpory skrajnej) na wiadukcie drogowym WD-116 w Lasku;
- zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpory skrajnej) na wiadukcie drogowym WD-117 w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym Targu;
- zbrojenie ławy fundamentowej na wiadukcie drogowym WD-118 na ulicy Grel w Nowym Targu;
- ustawianie rusztowania pod ustrój nośny oraz deskowanie ścian i płyty górnej na moście drogowym MD-119 nad rzeką Czarny Dunajec w Nowym Targu;
- zasypkę wiaduktu drogowego WD-120 w Nowym Targu;
- zbrojenie ustroju nośnego oraz demontaż i przełożenie rusztowań pod ustrój nośny na wiadukcie drogowym WD-121 w rejonie Boru Kombinackiego w Nowym Targu;
- ustawianie rusztowania pod poprzecznice na wiadukcie drogowym WD-122 w Nowym Targu;
- zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-122C w Nowym Targu;
- betonowanie płyty górnej i ścian wylotu na przepuście PZM-01 w Rdzawce.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykopy – w tym wykop w gruncie skalistym na sekcji I w Rdzawce oraz na sekcji II w Klikuszowej i Lasku;
- nasyp drogowy pod konstrukcję nawierzchni w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku i w Nowym Targu;
- wymianę gruntu słabonośnego (rodzimego) w km 17+075 – 18+080 w Nowym Targu;
- roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni) na ul. Karkowskiej w Nowym Targu.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji G4 gazociągu średniego ciśnienia na ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu.


Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅