Postęp czasowy

Data od 19-09-2018 do 10-2023


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 8,5%Zaawansowanie finansowe

19,18% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Luty 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (22.02.2021 - 28.02.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- pale wielkośrednicowe (podpora 8), zbrojenie i beton ławy fundamentowej (podpora 4L i 5L) na obiekcie WD-105;
- wykopy fundamentowe (podpora 3) na obiekcie WD-109;
- pale wielkośrednicowe (podpora 13), zbrojenie i beton głowic słupa (podpora 7) zbrojenie i beton ławy fundamentowej (podpora 3) oraz kucie pali (podpora 3 i 14) na obiekcie WD-112;
- drogi technologiczne na obiekcie WD-113A i WD-113B;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 1 i 2, SP) na obiekcie WD-115;
- kolumny betonowe na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 7) oraz platformy robocze (podpora 1L i 2L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i beton słupa (podpora 4P i 6), zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 9P), beton ławy fundamentowej (podpora 9), zabijanie grodzic (podpora 2), kucie pali fundamentowych (podpora 3) na obiekcie MD-119;
- ustawienie rusztowania i zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 8), zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 10), zbrojenie słupa (podpora 7) oraz wykop fundamentowy (podpora 9L) na obiekcie WD-121;
- zasypka fundamentów, wymiana gruntu podpór, beton podkładowy (podpora 3) oraz zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 3P) na obiekcie WD-122;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 6) oraz wymiana gruntu podpór na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie przyczółka (podpora 1) oraz wymianę gruntu podpór na obiekcie WD-122B.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji sN-15 (sieć średniego napięcia) w km 20+125;
- przebudowę kolizji sN-PKP-01 w km 16+424;
- przebudowę kolizji T-12 w km 16+386.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 11%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 16%
Podpory i konstrukcje oporowe 7%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (15.02.2021 - 21.02.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- pale wielkośrednicowe (podpora 7), układanie betonu podkładowego (podpora 1 i 2) oraz betonu ław fundamentowych (podpora 3) na obiekcie WD-105;
- wykopy fundamentowe (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-109;
- pale wielkośrednicowe (podpora 12 i 13), zbrojenie przyczółka (podpora 1), zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 2), zbrojenie głowic (podpora 5 etap II) oraz betonowanie głowic (podpora 5 etap II) na obiekcie WD-112;
- zabijanie komory (podpory 2P) na obiekcie WD-113B;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 1) na obiekcie WD-115;
- wykopy fundamentowe (podpora 3) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 7) oraz wykopy fundamentowe (podpora 7) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 8 i 9L), betonowanie ławy fundamentowej (podpora 8), betonowanie słupa (podpora 4 i 6) oraz zabijanie grodzic (podpora 2) na obiekcie MD-119;
- ustawienie rusztowania pod ustrój nośny na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 6), zbrojenie przyczółka (podpora 10) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 8) na obiekcie WD-121;
- zasypka fundamentów oraz wymiana gruntu (podpora 3) na obiekcie WD-122;
- betonowanie ławy (podpora 5) oraz zbrojenie i betonowanie ławy (podpora 6) na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) oraz zbrojenie i betonowanie przyczółka (podpora 5) na obiekcie WD-122C.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji sN-15 (sieć średniego napięcia) w km 20+125.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 11%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 15%
Podpory i konstrukcje oporowe 6%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (08.02.2021 - 14.02.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop fundamentowy (podpora 7), pale wielkośrednicowe (podpora 7) oraz beton ławy fundamentowej (podpora 3L) na obiekcie WD-105;
- wykopy fundamentowe (podpory 4, 5 i 6) na obiekcie WD-107;
- pale wielkośrednicowe (podpora 11 i 14) oraz zbrojenie przyczółka (podpora 1) i ławy fundamentowej (podpora 2) na obiekcie WD-112;
- zabijanie komory (podpory 2L i 3P) oraz drogi technologiczne na obiekcie WD-113;
- zabijanie komory (podpora 2) na obiekcie WD-113B;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 1) na obiekcie WD-115;
- wykopy fundamentowe (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 7) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie słupa (podpora 4L), betonowanie słupa (podpora 4L), zbrojenie ławy (podpora 5P) oraz betonowanie ławy (podpora 5P) na obiekcie MD-119;
- zbrojenie ławy (podpora S2P) oraz ustawienie rusztowania ustroju nośnego na obiekcie WD-120;
- wymiana gruntu (podpora 6P), ułożenie betonu podkładowego (podpora 6), zbrojenie słupa (podpora 9P), betonowanie słupa (podpora 8 i 9P), zbrojenie ławy (podpora 5P) oraz betonowanie ławy (podpora 5P), na obiekcie WD-121;
- zbrojenie słupa (podpora 6P) na obiekcie WD-122;
- zbrojenie ławy (podpora 5) na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie słupa (podpora 2 i 3), betonowanie słupa(podpora 2 i 3) oraz zbrojenie przyczółka (podpora 5) na obiekcie WD-122C.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1);
- wymianę gruntu na DJ22 km 0+500 – 0+900.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji G 1.4 w km 12+651.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 10%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 14%
Podpory i konstrukcje oporowe 5%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (01.02.2021 - 07.02.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- pale wielkośrednicowe (podpora 1), beton podkładowy (podpory 4L, 5L i 6L) zbrojenie oraz beton ławy fundamentowej (podpora 2L) na obiekcie WD-105;
- wykopy fundamentowe (podpory 4, 5 i 6) na obiekcie WD-107;
- pale wielkośrednicowe (podpora 14), zbrojenie i beton głowic słupa (podpora 6), zbrojenie i beton ławy (podpora 1) na obiekcie WD-112;
- drogi technologiczne oraz zabijanie komory (podpory 2L i 3P) na obiekcie WD-113;
- układanie betonu podkładowego (podpora 1 i 2) na obiekcie WD-115;
- wykopy fundamentowe na obiekcie WD-116;
- wykopy fundamentowe (podpory 1, 2, 3L i 4) oraz pale wielkośrednicowe (podpora 7) na obiekcie WD-117;
- próbne obciążenia pali (podpora 5), wykopy i beton podkładowy (podpory 8P i 9L), zbrojenie i beton ławy (podpora 8L), zbrojenie ławy (podpora 5P), zbrojenie słupa (podpora 4L) na obiekcie MD-119;
- zbrojenie i beton skrzydła (podpora S1P) na obiekcie WD-120;
- wykopy fundamentowe (podpora 6P), wymianę gruntu i beton podkładowy (podpora 5P), beton ławy fundamentowej (podpora 7P), zbrojenie słupa (podpora 9P) na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i beton ławy fundamentowej (podpora 10L), zbrojenie i beton słupa (podpory 6P i 7L), beton skrzydła (podpora 11L) na obiekcie WD-122;
- wymianę gruntu oraz beton podkładowy (podpora 6) na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie i beton ławy fundamentowej (podpora 4) oraz zbrojenie przyczółka (podpora 5) na obiekcie WD-122C.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1);
- wymianę gruntu na DJ22 km 0+500 – 0+900.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji G 1.3 w km 11+270 oraz G 1.4 w km 12+651.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 10%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 70%
Fundamenty 14%
Podpory i konstrukcje oporowe 5%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅