Postęp czasowy

Postęp: 53%


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 12%Zaawansowanie finansowe

23,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Kwiecień 2021 - ⇅

W minionym tygodniu (05.04.2021 - 11.04.2021) prowadzono następujące prace:

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- zbrojenie przyczółka (podpora 1) na obiekcie WD-101;
- wymianę gruntu na obiekcie WD-101A;
- odwierty geologiczne na obiekcie WD-102/WD-103;
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej (podpora 6P) oraz próbne obciążenie pali (podpory 7 i 8) na obiekcie WD-105;
- pale próbne wielkośrednicowe na obiekcie WD-107;
- zbrojenie fundamentu (podpora 1A) na obiekcie MD-109;
- zbrojenie przyczółka (podpora 2L) na obiekcie WD-111;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 13) oraz zbrojenie słupa (podpora 2P) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie fundamentu (podpory 5 i 8), betonowanie fundamentu (podpora 8), betonowanie słupa (podpora 6) oraz wymianę gruntu (podpora 8) na obiekcie WD-113A;
- zbrojenie skrzydła podpory 1P i 2P, zbrojenie trzonu podpory 2 (SL) oraz ułożenie betonu konstrukcyjnego na podporze 2 (SL) na obiekcie WD-115;
- kolumny betonowe na obiekcie WD-116;
- pale wielkośrednicowe (podpora 1) oraz wykopy fundamentowe (podpora 7L) na obiekcie WD-117;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 5L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3P), układanie betonu podkładowego (podpora 11) oraz wykop fundamentowy z wymianą (podpora 10) na obiekcie MD-119;
- zbrojenie ustroju nośnego SL na obiekcie WD-120;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 9L), zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 7L) oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-121;
- zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4P), wymianę gruntu oraz zasypkę fundamentów na obiekcie WD-122;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 2) oraz zbrojenie i betonowanie słupa (podpora 4) na obiekcie WD-122A;
- zbrojenie i betonowanie fundamentu (podpora 3) na obiekcie WD-122B;
- betonowanie fundamentu przepustu P-01.1.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- naprawę dróg technologicznych na całym odcinku.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- przebudowę kolizji nN nr 2 (sieć niskiego napięcia) w km 13+430;
- przebudowę kolizji nN nr 3 (sieć niskiego napięcia) w km 13+547;
- budowę zbiornika retencyjnego ZB17c w km 15+380;
- przebudowę kolizji G1.2 w km 9+953 oraz kolizji G1.3 w km 11+270.


Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 14%
Nasypy 8%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Fundamenty 22%
Podpory i konstrukcje oporowe 14%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 1%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅