Postęp czasowy - 68,00%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 66,10%
Zaawansowanie finansowe

63,30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Wrzesień 2022 - ⇅

W minionym tygodniu (19.09.2022 – 25.09.2022) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Betonowanie kap chodnikowych, betonowanie płyt przejściowych oraz montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- Zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie oraz zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-103 w Rdzawce;
- Mur oporowy M1 – w trakcie wykonania, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- Zasypka za przyczółkiem i betonowanie płyty przejściowej na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- Mur oporowy – w trakcie wykonania na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-108 w Klikuszowej;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-109 w Klikuszowej;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, oraz mur oporowy podpory – w trakcie wykonywania na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Mur oporowy przyczółka – w trakcie wykonania przy wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- Montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- Zasypka za obiektem, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-114A w Lasku;
- Układanie krawężnika na obiekcie WD-115 w Lasku;
- Układanie krawężnika na obiekcie WD-116 w Lasku;
- Zasypka za przyczółkiem na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie oraz zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na Moście drogowym MD-119 w Nowym Targu;
- Zasypka muru oporowego, montaż 3desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych oraz układanie krawężnika na wiadukcie drogowym WD-121 w Nowym Targu;
- Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, układanie krawężnika oraz mur oporowy – w trakcie wykonania na wiadukcie drogowym WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122A w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 10+067 - 18+500 ( Klikuszowa, Lasek);
- Warstwę wiążącą w km 18+500-21+200 (Nowy Targ);
- Humusowanie w km 10+067 – 18+500 (Nowy Targ);
- Podbudowę bitumiczną w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- budowę kanalizacji deszczowej – cały odcinek DK47;
- budowa oświetlenia na ul. Krakowskiej w Nowym Targu.

W ramach prac przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano:
- Zamknięcie fragmentu drogi DP1662K w ramach czasowej organizacji ruchu.W minionym tygodniu (12.09.2022 – 18.09.2022) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- Zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie na wiadukcie drogowym WD-103 w Rdzawce;
- Mur oporowy M1 – w trakcie wykonania, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- Zasypka za przyczółkiem i betonowanie płyty przejściowej na wiadukcie drogowym WD-106 w Rdzawce;
- Mur oporowy – w trakcie wykonania na wiadukcie drogowym WD-107 w Rdzawce;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- Zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, oraz mur oporowy podpory – w trakcie wykonywania na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Mur oporowy przyczółka – w trakcie wykonania przy wiadukcie drogowym WD-113 w Lasku;
- Montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- Zbrojenie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- Zasypka za obiektem, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-114A w Lasku;
- Układanie krawężnika na obiekcie WD-115 w Lasku;
- Układanie papy termozgrzewalnej, mury oporowe – w trakcie wykonania przy obiekcie WD-116 w Lasku;
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-117 w Nowym Targu;
- Zasypka za przyczółkiem na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie, układanie papy termozgrzewalnej oraz zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na Moście drogowym MD-119 w Nowym Targu;
- Zasypka muru oporowego, montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych oraz układanie krawężnika na wiadukcie drogowym WD-121 w Nowym Targu;
- Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, układanie krawężnika oraz mur oporowy – w trakcie wykonania na wiadukcie drogowym WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- Betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-122A w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064- 18+500 (Rdzawka, Klikuszowa, Lasek);
- Nasyp w km 5+064- 21+200 (cały odcinek DK47);
- Warstwę wiążącą w km 18+500-21+200 (Nowy Targ);
- Korytka ściekowe w km 18+500-21+200 (Nowy Targ);
- Humusowanie w km 10+067 – 18+500 (Nowy Targ);
- Podbudowę bitumiczną w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- budowę kanalizacji deszczowej – cały odcinek DK47;
- budowa oświetlenia na ul. Krakowskiej w Nowym Targu.W minionym tygodniu (29.08.2022 – 04.09.2022) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD-101 w Rdzawce;
- Montaż desek gzymsowych, na wiadukcie drogowym WD-101A w Rdzawce;
- Zasypka przyczółka na wiadukcie drogowym WD-102 w Rdzawce;
- Betonowanie fundamentu muru oporowego oraz przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie na wiadukcie drogowym WD-103 w Rdzawce;
- Mur oporowy M1 – w trakcie wykonania, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego na wiadukcie drogowym WD-105 w Rdzawce;
- Zbrojenie kap chodnikowych na moście drogowym MD-108 w Klikuszowej;
- Zbrojenie kap chodnikowych na moście drogowym MD-109 w Klikuszowej;
- Układanie krawężnika, montaż desek gzymsowych, montaż i ustawianie dylatacji na wiadukcie drogowym WD-110 w Klikuszowej;
- Układanie krawężnika, montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-111 w Lasku;
- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, oraz mur oporowy podpory – w trakcie wykonywania na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-113A w Lasku;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie na wiadukcie drogowym WD-113B w Lasku;
- Mur oporowy przy obiektach WD-113A i WD-113B w Lasku;
- Zasypka za obiektem, na wiadukcie drogowym WD-114A w Lasku;
- Układanie krawężnika na obiekcie WD-115 w Lasku;
- Mury oporowe – w trakcie wykonania przy obiekcie WD-116 w Lasku;
- Zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-117 w Nowym Targu;
- Zasypka za przyczółkiem na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Przygotowanie podłoża, montaż rusztowań, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego oraz układanie papy termozgrzewalnej na Moście drogowym MD-119 w Nowym Targu;
- Zasypka muru oporowego, montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych oraz układanie krawężnika na wiadukcie drogowym WD-121 w Nowym Targu;
- Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, układanie krawężnika oraz mur oporowy – w trakcie wykonania na wiadukcie drogowym WD-122/WD-122B w Nowym Targu;
- Montaż desek gzymsowych na wiadukcie drogowym WD-122A w Nowym Targu;
- Montaż desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych na wiadukcie drogowym WD- 122C w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Wykop w km 5+064- 18+500 (Rdzawka, Klikuszowa, Lasek);
- Nasyp w km 5+064- 21+200 (cały odcinek DK47);
- Warstwę wiążącą w km 10+067-18+500 (Lasek, Nowy Targ);
- Korytka ściekowe w km 18+500-21+200 (Nowy Targ);
- Podbudowę zasadnicza w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ);
- Podbudowę bitumiczną w km 18+500 – 21+200 ( Nowy Targ).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- budowę kanalizacji deszczowej – cały odcinek DK47;
- budowa oświetlenia na ul. Krakowskiej w Nowym Targu.Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅