Postęp czasowy

Data od 19-09-2018 do 10-2023


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 5,0%Zaawansowanie finansowe

14,42% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 10% zaliczki)

Postęp robót

Listopad 2020 - ⇅

W minionym tygodniu (23.11.2020 - 29.11.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano:
- karczowanie na km 15+700 – 16+200.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- wykop pod fundamenty (podpory 4 i 5) na obiekcie WD-105;
- wykop pod fundamenty (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-111;
- pale w osi 1, beton filara etap I (podpory 6L i 6P), beton ławy fundamentowej etap II (podpory 5L i 5P), montaż zbrojenia filarów (podpory 4P, 5L i 5P), zbrojenie ławy fundamentowej etap I (podpory 10L i 10P) na obiekcie WD-112;
- wbijanie grodzic stalowych w osi 3 na obiekcie WD-133A;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 7L i 7P), beton ławy fundamentowej (podpory 6P i 7L), pale wielkośrednicowe (podpora 5P) na obiekcie WD-119;
- deskowanie ściany 2P na obiekcie WD-120;
- zasypkę fundamentu (przyczółek 1L i 1P), beton filarów A i C w osi 3, beton ławy fundamentowej (podpora 2P) na obiekcie WD-121;
- wykop oraz ułożenie betonu podkładowego w osiach 2 i 3 na obiekcie WD-122C;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 6P i 6L), kolumny betonowe (osie 4 i 5), beton ławy fundamentowej (podpora 6P), zbrojenie przyczółka (podpora 11L) na obiekcie WD-122.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- odhumusowanie na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1),
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- stabilizację podłoża na km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę kolizji S1 na km 17+800 oraz przebudowę kolizji S3 w ul. Krakowskiej.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 90%
Wykopy 6%
Nasypy 5%
Ulepszenie podłoża 45%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 65%
Fundamenty 10%
Podpory i konstrukcje oporowe 1%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (16.11.2020 - 22.11.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano:
- karczowanie na km 15+700 – 16+200.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- platformę roboczą (podpory 2 i 3) na obiekcie WD-105;
- wykop pod fundamenty (podpory 1 i 2) na obiekcie WD-111;
- pale (podpora 1P), zbrojenie filara (podpora 6P), beton podkładowy ławy fundamentowej (podpory 10L i 10P) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 6P, 7P i 7L), beton ławy fundamentowej (podpora 6L), pale wielkośrednicowe (podpora 4) na obiekcie WD-119;
- beton ławy S1L (podpora 1L), beton ławy S2L (podpora 2), beton ściany S1P (podpora 2) na obiekcie WD-120;
- zasypkę fundamentu (podpora 3), zbrojenie ławy fundamentowej (podpora 3P), beton ławy fundamentowej (podpora 3P) na obiekcie WD-121;
- zbrojenie oraz beton ławy fundamentowej (podpora 7P), wykop pod fundamenty oraz beton podkładowy (podpora 6), zbrojenie przyczółka (podpora 11L) na obiekcie WD-122;
- wykop pod fundament przepustu PZM04 i PZM05;
- wykonanie obejścia cieku PZM04.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- odhumusowanie na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1),
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- stabilizację podłoża na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę kolizji S1 na km 17+800.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Wykopy 6%
Nasypy 5%
Ulepszenie podłoża 43%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 65%
Fundamenty 9%
Podpory i konstrukcje oporowe 1%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (09.11.2020 - 15.11.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano:
- karczowanie na km 15+700 – 16+200.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano:
- platformę roboczą (podpory 2 i 3) na obiekcie WD-105;
- wykop pod fundamenty na obiekcie WD-111;
- pale wielkośrednicowe (podpora 1), pogrążanie ścianek szczelnych (podpora 10), zbrojenie filarów, prefabrykację filara (podpora 6L) na obiekcie WD-112;
- zbrojenie ławy fundamentowej (podpory 6P i 7P), beton ławy fundamentowej (podpora 6P), pale (podpora 4) na obiekcie WD-119;
- beton ławy S1L (podpora 1L), beton ławy S2L (podpora 2), beton ściany S1P (podpora 2) na obiekcie WD-120;
- zbrojenie ław fundamentowych (podpory 1L, 3, 8P), beton ławy fundamentowej (podpory 1L, 8P) na obiekcie WD-121;
- zbrojenie oraz beton ławy fundamentowej (podpory 8L, 8P), beton podkładowy (podpora 6) na obiekcie WD-122;
- wykop pod fundament przepustu PZM04 i PZM05;
- wykonanie obejścia cieku PZM04.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- odhumusowanie na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3);
- wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- stabilizację podłoża na km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2);
- nasyp na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ludźmierskiej oraz przebudowę kolizji S1 na km 17+800.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 85%
Wykopy 5%
Nasypy 5%
Ulepszenie podłoża 40%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 60%
Fundamenty 8%
Podpory i konstrukcje oporowe 0%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (02.11.2020-08.11.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano: wycinkę oraz karczowanie na km 15+700 – 16+200.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano: organizację zaplecza na obiekcie WD-105; wykop pod fundamenty na obiekcie WD-111; próbne pale wielkośrednicowe (podpory 12P i 13P), betonowanie ławy fundamentowej (podpory 6L i 6P), zasypkę ław fundamentowych (osie 4, 6, 7, 8, 9), zbrojenie filarów (osie 4, 5, 6, 7, 8, 9) na obiekcie WD-112; betonowanie ław fundamentowych (jezdnia prawa) na obiekcie WD-120; zbrojenie ław fundamentowych (jezdnia lewa) na obiekcie WD-121; betonowanie ław fundamentowych (podpory 9L i 9P) na obiekcie WD-122.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano: odhumusowanie na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1); wykop na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2); stabilizację podłoża na km 10+067 – 18+500 (Sekcja 2); nasyp na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę sieci wodociągowej na ul. Ludźmierskiej.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 80%
Wykopy 5%
Nasypy 4%
Ulepszenie podłoża 0%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 55%
Fundamenty 7%
Podpory i konstrukcje oporowe 0%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅