Postęp czasowy - 87,67%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 88,00%
Zaawansowanie finansowe

87,48% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Luty 2024 - ⇅

W minionym tygodniu (12.02.2024 – 18.02.2024) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Mur oporowy przy obiekcie WD-101 w Rdzawce – w trakcie wykonania;
- Wymiana łożysk tymczasowych na obiekcie WD-102 w Rdzawce;
- Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-103 w Rdzawce;
- Umacnianie stożków płytami ażurowymi oraz montaż schodów skarpowych na obiekcie WD-105 w Rdzawce;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-111 w Lasku;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie MD-119 w Nowym Targu;
- Betonowanie ścian wotu-wylotu przepustu w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Bieżące utrzymanie placu budowy – cały odcinek
- Przyjmowanie dostaw kruszywa w km 5+064 – 10+067 ( Rdzawka, Klikuszowa);
- Drenaż w pasie rozdziału 10+067 – 18+500 ( Klikuszowa, Lasek).
- Montaż barier w km 10+067 – 21+200 ( Klikuszowa, Lasek, Nowy Targ.

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Montaż oświetlenia wewnętrznego skrzynki na obiekcie WD-112 w Lasku.W minionym tygodniu (05.02.2024 – 11.02.2024) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Mur oporowy przy obiekcie WD-101 w Rdzawce – w trakcie wykonania;
- Wymiana łożysk tymczasowych na obiekcie WD-102 w Rdzawce;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-111 w Lasku;
- Montaż barier energochłonnych na obiekcie WD-113 w Lasku;
- Budowa fundamentu przepustu w Nowym Targu.
- Wykop pod przepust w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Bieżące utrzymanie placu budowy – cały odcinek
- Przyjmowanie dostaw kruszywa w km 5+064 – 10+067 ( Rdzawka, Klikuszowa);
- Drenaż w pasie rozdziału 10+067 – 18+500 ( Klikuszowa, Lasek).

Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅