Postęp czasowy - 93,15%
Zaawansowanie prac projektowych - 99%
Zaawansowanie robót budowlanych - 91,00%
Zaawansowanie finansowe

89,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Czerwiec 2024 - ⇅

W minionym tygodniu (03.06.2024 – 09.06.2024) w ramach robót mostowych wykonywano:
- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-102 w Rdzawce;
- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-103 w Rdzawce;
- Układanie nawierzchni z żywic oraz układanie warstwy SMA na obiekcie WD-105 w Rdzawce;
- Układanie warstwy SMA oraz montaż balustrad schodów skarpowych na obiekcie WD-107 w Rdzawce;
- Montaż balustrad schodów skarpowych na obiekcie na obiekcie MD-108 w Klikuszowej;
- Montaż balustrad schodów skarpowych na obiekcie na obiekcie MD-109 w Klikuszowej;
- Program naprawczy kap chodnikowych na obiekcie WD-112 w Lasku;
- Układanie przeciwspadków na obiekcie WD-115 w Lasku;
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych oraz układanie przeciwspadków na obiekcie WD-116 w Lasku;
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych oraz układanie przeciwspadków na obiekcie WD-117 w Nowym Targu;
- Układanie przeciwspadków na obiekcie WD-118 w Nowym Targu;
- Układanie przeciwspadków na obiekcie MD-119 w Nowym Targu;
- Roboty wykończeniowe oraz porządkowe na obiekcie WD-121 w Nowym Targu;
- Roboty wykończeniowe oraz porządkowe na obiekcie WD-122/WD-122B w Nowym Targu.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Warstwa wiążąca w km 5+064 – 18+500 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Warstwa ścieralna w km 5+064 – 18+500 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Podbudowa zasadnicza w km 5+064 – 21+200 (Rdzawka,Klikuszowa,Nowy Targ);
- Podbudowa pomocnicza w km 5+064 – 10+067 (Rdzawka);
- Umacnianie rowów w km 5+064 – 18+500 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Montaż barier w km 10+067 – 21+200 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Nasyp w km 5+064 – 10+067 (Rdzawka);
- Humusowanie w km 5+064 – 18+500 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Roboty brukarskie w km 10+067 – 21+200 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Drenaż w pasie dzielącym w km 5+064 – 10+067 (Rdzawka).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano:
- Budowa oświetlenia w km 10+067 – 21+200 (Rdzawka, Nowy Targ);
- Budowa kanalizacji deszczowej – cały odcinek.

Maj 2024 - ⇅
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅