Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Podwykonawca Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum firm
AUTOSTRADA II Sp. z o.o.
i INMOST-PROJEKT Sp. z o.o.
AUTOSTRADA II, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
INMOST, ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice
Podmiot udostępniający zasoby Wykonanie dokumentacji projektowej
(prac projektowych)
Usługodawca
Konsorcjum firm
AUTOSTRADA II Sp. z o.o.
i INMOST-PROJEKT Sp. z o.o.
AUTOSTRADA II, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
INMOST, ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowej
(prac projektowych)
Usługodawca
2 GEO-ART. GEODEZJA I BUDOWNICTWO
Justyna Polaczek
ul. Rynek 38,
34-470 Czarny Dunajec
AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Wykonanie mapy do celow projektowych miejskeij i kolejowej,
NMT, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, itp.
Dalszy Usługodawca
3 Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA Daniel Maranda ul.Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Opracowanie dokumentacji środowiskowej, inwentaryzacja przyrodnicza, wnioski derogacyjne Dalszy Usługodawca
4 AQUA SOIL Mariusz Wnuk ul.Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
INTERCOR Opracowanie dokumenrtacji geotechnicznej oraz
geologiczno-inżynierskiej, wykonanie badań,
rozpoznanie gruntów zanieczyszczonych, itd.
Usługodawca
5 ARCADIS Sp.zo.o. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
operatów wodnoprawnych, itd.
Dalszy Usługodawca
6 MOSTOPOL Sp. z o.o. Czarnowąsy ul. Jagiełły 39,
46-020 Czarnowąsy
AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Opracowanie dokumentacji projektowej
dla wybranych obiektów mostowych
Dalszy Usługodawca
7 V2B POLAND Maciej Krajewski ul. Józefa Sowińskiego 21,
40-018 Katowice
INTERCOR Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej początkowej
i końcowej stanu technicznego
Usługodawca
8 ŻANEX ul. Ludźmierska 34,
34-400 Nowy Targ
INTERCOR Wytorzenie i dostawa betonu Usługodawca
9 Ryszard Mężyk, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe
Ryszard Mężyk
ul. Jana Pawła II 44,
33-300 Nowy Sącz
INTERCOR Dostawa elementów betonowych Usługodawca
10 Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. aleja Kijowska 16A, 30-079 Kraków AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Wykonanie dokumentacji w zakresie geologii Dalszy Usługodawca
11 Laboratorium Inżynierii Lądowej
Labotest Sp. z o.o.
ul. Lwowska, 40-397 Katowice INTERCOR Obsługa laboratoryjna Usługodawca
12 Łukasz Stryjecki, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
PROCOM Łukasz Stryjecki
ul. Zawiła 6, 30-442 Kraków INTERCOR Tymczasowa organizacja ruchu Usługodawca
13 FPP Enviro Sp. z o.o. ul. Grójecka 194/169, 02-390 Warszawa INTERCOR Nadzór przyrodniczy Usługodawca
14 Józef Skalec, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
P.P.H.U. "Skalec" Skalec Józef
Przedmieście Przysieka 12,
42-230 Koniecpol
INTERCOR Wycinka drzew Usługodawca
15 Enviesa sp. z o.o. sp. k. ul. Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice INTERCOR Elektroenergetyczna - przebudowa linii 110kv Podwykonawca robót budowlanych
16 August Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Usługi budowlane - Kamiński August
Komorów 68, 36-110 Majdan Królewski INTERCOR Roboty ogólnobudowlane rozliczane w stawkach godzinowych Podwykonawca robót budowlanych
17 MANSTEL Bednarczyk,
Słowik, Wiącek sp. j.
Pienińska 40, 34-436 Manowy INTERCOR Przebudowa sieci nN, przebudowa sieci SN Podwykonawca robót budowlanych
18 Konsorcjum stali S.A. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie INTERCOR Dostawa stali Dostawca
19 Janina Duda Lasek 137, 34-404 Klikuszowa INTERCOR Najem lokalu użytkowego Usługodawca
20 PRO-LOG sp. z o.o. ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz INTERCOR Kanalizacja sanitarna, przebudowa sieci wodociągowej Podwykonawca robót budowlanych
21 GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków AUTOSTRADA II Sp.zo.o. Wykonanie dokmentacji badań podłoża gruntowego Usługodawca
22 ANTEX II sp. z o.o. ul. Dolna 1/2, 22-680 Lubycza Królewska INTERCOR Roboty ziemne Podwykonawca robót budowlanych
23 Telemax Media Sp. z o.o. Wielmoża ul. Podzamcze 52, 32-045 Sułoszowa INTERCOR Przebudowa sieci telekomunikacyjnych Podwykonawca robót budowlanych
24 Expert Geo Company sp. z o.o. ul. Jagiełka 6C, 30-240 Kraków INTERCOR Usługi geodezyjne Usługodawca
25 A&J BHPOWIEC Justyna Kaczmarczyk ul. Stygarska 11,44-270 Rybnik INTERCOR Usługi koordynatora BHP Usługodawca
26 Bornal sp. z o.o. s.k. ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa INTERCOR Roboty ziemne oraz roboty wykopowe Podwykonawca robót budowlanych
27 Geosolid sp. z o.o. ul. Krakowska 100, 34-113 Paszkówka INTERCOR Roboty ziemne Podwykonawca robót budowlanych
28 Skabud sp. z o.o. sp.k. Jana Kazimierza 64A/ 408, 01-248 Warszawa INTERCOR Wykonanie obiektu WD-121 Podwykonawca robót budowlanych
29 PRI Budex sp. z o. o. oś. Sikory 40a, 34-453 Ochotnica Górna INTERCOR Wykonanie obiektów WD-106-111 Podwykonawca robót budowlanych
30 Żwirownia Zagrody Nowa Biała sp. z o.o. ul. Lasek 72a, 34-404 Klikuszowa INTERCOR Dostawa kruszywa Dostawca
31 F.H.U.P Mar-bud inż. Marek Czader ul. Zdrojowa 29D, 33-300 Nowy Sącz INTERCOR Przebudowa cieków wodnych i urzadzeń melioracyjnych Podwykonawca robót budowlanych
32 Expretgeo sp. z o.o. ul. Jagiełka 6D, 30-240 Kraków INTERCOR Opis stanu nieruchomości Usługodawca
33 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI sp. z o.o. ul. Krakowska nr 87, 40-391 Katowice INTERCOR Wykonanie obiektów WD-122, WD-122A, WD122B, WD-122C Podwykonawca robót budowlanych
34 Usługi Budowlane Robmost s.c. ul. Kościelna 2A, 34-434 Dębno INTERCOR Prace przy obiekcie WD-112, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych Podwykonawca robót budowlanych
35 Usługi Remontowo Budowlane Robmost Robert Kukuczka ul. Słoneczka 7A, 34-434 Dębno INTERCOR Prace przygotowawcze przy obiekcie WD-112, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych Podwykonawca robót budowlanych
36 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A, 43-430 Skoczów INTERCOR Kompleksowe wykonanie pali wierconych wielkośrednicowych w ramach realizacji posadowienia obiektów WD-102; WD-107, WD-112 Podwykonawca robót budowlanych
37 Getrans s.c. ul. Tarnowska 164, 33-300 Nowy Sącz INTERCOR Wynajem sprzętu/maszyn Usługodawca
38 Usługi Remontowo Budowlane Piotr Domalik ul. Pienińska 113, Ostrowsko, 34-431 Waksmund INTERCOR Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe wraz z odwozem urobku do 3 km Podwykonawca robót budowlanych
39 Firma Budowlana Zbropol Leopold Kwapisz ul. Kielecka 36, 29-105 Krasocin INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej na obiekcie mostowym WD-112 Podwykonawca robót budowlanych
40 Firma Budowlana R-bud Radosław Kwapisz ul. Kielecka 36, 29-105 Krasocin INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej na obiekcie mostowym WD-112 Podwykonawca robót budowlanych
41 Firma Budowlana Giembud Ewa Giemza ul. Zajączków 10, 26-065 Piekoszów INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej na obiekcie mostowym WD-112 Podwykonawca robót budowlanych
42 Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o. ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno INTERCOR Wytworzenie i dostawa prefabrykowanych przepustów drogowych Dostawca
43 ZPB KACZMAREK sp. z o.o. sp.k. ul. Folwark 1, 63-900 Rawicz INTERCOR Wytworzenie i dostawa prefabrykowanych przepustów drogowych Dostawca
44 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. ul. Grudziądzka 159, Toruń INTERCOR Zdrojenie prefabrykowane Dostawca
45 Przedsiebiorstwo Usługowe Transkop Władysław Reszutek ul. Murarska 17b, 43-100 Tychy INTERCOR Wykonanie wykopów po ławy fundamentowe Podwykonawca robót budowlanych
46 BEST-BUD Tomasz Kundera ul. Walerego Przyborowskiego 86, 25-351 Kielce INTERCOR Kompleksowe wykonanie obiektu MD-119 i WD-120 Podwykonawca robót budowlanych
47 Stalword sp. z o.o. s.k. ul. Szarych Szeregów 30, 26-610 Radom INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej na obiektach mostowych: WD-101, WD-101A, WD-102, WD-103, WD-105 Podwykonawca robót budowlanych
48 Studniarstwo Krzysztof Ząbek ul. Skawa 17A, 34-713 Skawa INTERCOR Wykonanie studni i wodociagu Podwykonawca robót budowlanych
49 Instal sp. z o.o. s.k. Będzino 85, 76-037 INTERCOR Przebudowa sieci gazowej Podwykonawca robót budowlanych
50 BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie INTERCOR Dostawa koszy zbrojeniowych Dostawca
51 Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne Inkom sp. z o.o. ul. Pabianicka 67, 97-400 Bełchatów INTERCOR Kompleksowe wykonanie posadowienia obiektów WD-117, WD-119 Podwykonawca robót budowlanych
52 FHU Bartek W.Bartoszek ul. Jadwigi 5/20, 34-400 Nowy Targ INTERCOR Dostawa kruszywa łamanego Dostawca
53 Łagbud Wojciech Łazarski ul. Borowa 36, 32-842 Paleśnica ANTEX II Wynajem sprzetu z obsługą Podwykonawca robót budowlanych
54 Tadeusz Limanówka LIMKOP 34-623 Pogorzany 57 ANTEX II Wynajem sprzetu z obsługą Podwykonawca robót budowlanych
55 BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie INTERCOR Dostawa stali Dostawca
56 Geobud-Wiert 2 sp. z o.o. ul. Żelazowskiego 89A, 30-699 Kraków INTERCOR Obsługa geologiczna Usługodawca
57 Tadex-Pol Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Binczarowa 142, 33-332 Florynka INTERCOR Prace przy obiekcie WD-105, WD-119 Podwykonawca robót budowlanych
58 RIB Marcin Dąbrowski Łęki 136, 32-425 Trzemeśnia INTERCOR Kompeksowe wykonanie obiektów WD113, WD113A, WD113B Podwykonawca robót budowlanych
59 Sambud-2 Bielecki i wspólnicy sp. j. ul. Łowińskiego 9, 30-969 Kraków INTERCOR Dostawa stali prefabrykowanej Dostawca
60 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. ul. Grudziądzka 159, Toruń INTERCOR Zdrojenie prefabrykowane Dostawca
61 Planeta Recyklink Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa BORNAL sp. z o.o. Wzmocnienie wartwy podłoża Podwykonawca robót budowlanych
62 BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. ul. Pośrednik 1b, 62-840 Koźminek INTERCOR Transport materiału Usługodawca
63 BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. ul. Pośrednik 1b, 62-840 Koźminek INTERCOR Transport materiału Usługodawca
64 FHUT Bieniek Krystian ul. Librantowa 200, 33-300 Nowy Sącz BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
65 GREGOR Grzegorz Niedużak ul. Lubucka 64, 22-680 Huta Lubycka BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
66 KRASZ Tomasz Sadło ul. Starowiejska 4B, 34-730 Mszana Dolna BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
67 UTS Bogdan Sewiło ul. Sadek 22, 34-620 Jodłownik BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
68 Usługi Transportowe Piotr Zapała ul. Konina 166, 34-735 Niedźwiedź BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
69 Usługi Transportowo-Sprzetowe Andrzej Zapała ul. Konina 346, 34-735 Niedźwiedź BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
70 Usługi Sprzętowo Transportowe Zygmunt Dudek ul. Odkryta 67/37, 03-140 Warszawa BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
71 BAU-BARTEK sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5/20, 43-400 Nowy Targ INTERCOR Usługa rozbiórki Usługodawca
72 Usługi Budowlane Dudek Krzysztof ul. Nowa 21, 29-105 Krasocin INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej Podwykonawca robót budowlanych
73 STANBUD Dudek Stanisław Milechowy 14, 26-060 Checiny INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej Podwykonawca robót budowlanych
74 TOMBUD Dudek Tomasz Milechowy 14, 26-060 Checiny INTERCOR Montaż stali zbrojeniowej Podwykonawca robót budowlanych
75 Getrans s.c. ul. Tarnowska 164, 33-300 Nowy Sącz BMDRÓG sp. z o.o. sp. k. Transport materiału Usługodawca
76 ULMA Contruccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów INTERCOR Wynajem deskowań Usługodawca
77 FUH RAFBUD Katarzyna Pawlik-Kozieł Marchocice 2, 29-145 Secemin Firma Budowlana Zbropol Leopold Kwapisz Montaż stali zbrojeniowej Podwykonawca robót budowlanych
78 Usługi Ogólnobudowlane STAL-WIT Witold Hajduk Gnieździska 244, 26-070 Łopuszno Firma Budowlana Zbropol Leopold Kwapisz Montaż stali zbrojeniowej Podwykonawca robót budowlanych
79 Doka Polska sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa INTERCOR Wynajem deskowań Usługodawca
80 FPP Enviro Sp. z o.o. ul. Grójecka 194/169, 02-390 Warszawa INTERCOR Nadzór środowiskowy Usługodawca