Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne trasy głównej droga krajowa nr 47

• klasa techniczna drogi GP
• kategoria ruchu KR5
• ilość pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu
• prędkość projektowa Vp 80km/h (km 5+064,20 – 12+800,00), 100km/h (km 12+800,00 – 21+200,00)
• prędkość miarodajna Vm 100km/h (km 5+064,20 – 12+800,00), 110km/h (km 12+800,00 – 21+200,00)
• szerokość pasa ruchu 3,50m
• szerokość pasa dzielącego min. 5,0m (w tym opaski 0,50m)
• szerokość pobocza utwardzonego 1,50m
• szerokość pobocza gruntowego min. 1,25m
• pochylenie jezdni na prostej 2,0%
• skrajnia pionowa 5,00m
• obciążenie na oś 115 kN/oś


Zakres przedmiotowej inwestycji

• budowa dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu drogi krajowej nr 47 o parametrach GP i długości zgodnej z zakresem opracowania (16,14m),
• budowa węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe,
• budowa/przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowaną DK 47 i przywrócenie naruszonych połączeń drogowych,
• budowa dróg dojazdowych,
• budowa/przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów,
• budowa przejazdów awaryjnych,
• budowa nowych skrzyżowań oraz przebudowa istniejących (drogi boczne),
• budowa elementów systemu odwodnienia,
• budowa obiektów inżynierskich,
• budowa przepustów drogowych,
• budowa oświetlenia drogowego,
• budowa urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie drogi na środowisko,
• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, bariery ochronne),
• budowę kanału technologicznego,
• budowę ogrodzenia,
• rozbiórkę istniejących odcinków dróg, obiektów budowlanych,
• przebudowa infrastruktury technicznej.Węzły drogowe

• Węzeł „Obidowa” km 9+797 + Łącznice,
• Węzeł „Klikuszowa” km 14+080 + Łącznica A, Łącznica A / A1, Łącznica B, Łącznica C,
• Węzeł „Nowy Targ Zachód” km 18+865 + Łącznica A, Łącznica B,
• Węzeł „Nowy Targ Południe” km 20+241,
• Łącznica A – kierunek Rabka Zdrój – Zakopane,
• Łącznica B – kierunek Zakopane - Rabka Zdrój,
• Łącznica C – kierunek projektowana DK 47 – ul. Krakowska,
• Łącznica D – kierunek istniejąca DK 47 (ul. Krakowska) – Zakopane.


Drogi poprzeczne krzyżujące się z drogą krajową nr 47

• DW 957 (ul. Ludźmierska) w km 18+850,
• DP 1672K (ul. Szaflarska),
• Istniejąca droga krajowa nr 47 (ul. Krakowska).


Drogi lokalne i dojazdowe

• DP nr 1662K,
• DG nr K362665 m. N.T. / DG nr K363165 gm. N.T. (ul. Partyzantów),
• DG nr K363125 (ul. Grel),
• Drogi obsługujące przyległy teren z mijankami.