Aktualności
29.04.2021

W kwietniu zabetonowano ustrój nośny na obiekcie WD-120 w Nowym Targu. Jest to pierwszy zabetonowany wiadukt na całym kontrakcie. Obiekt posiada konstrukcję ramową o długości całkowitej równej 15m.

Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-12018.02.2021

Z początkiem lutego na trasie DK47 zazbrojono i zabetonowano głowice słupów na podporze 6 NL/NP. Tym samym zakończono budowę pierwszej podpory o wysokości 20,5 metra na obiekcie WD-112 w miejscowości Lasek.

WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory26.10.2020

Aktualnie prowadzone są roboty:

W zakresie robót drogowych:

Kontynuacja odhumusowania placu budowy.
Rozpoczęto wykonywanie robót ziemnych: wykopy i nasypy.
Budowa dróg technologicznych dla zapewnienia transportu wewnętrznego.

W zakresie robót mostowych:

Na obiekcie WD-112 wykonano pale próbne na podporach 1, 2, 3 i 11 – nitka lewa i prawa (pal pionowy – badany, 4 pale kotwiące skośne). Wykonano ławy fundamentowe pierwsze etapy nitka lewa nitka prawa na podporach 4, 5, 7.
Na obiekcie WD-120 wykonano chudy beton pod fundament.
Na obiekcie WD-122 i WD-121 wykonano zbrojenie fundamentu.

Prace ziemne w rejonie WD-111
Rozdrabnienie karpiny w rejonie Węzła Obidowa
Prace ziemne w rejonie WD-120
Prace mostowe w rejonie MD-119
Odhumusowanie w rejonie Węzła Klikuszowa
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-121
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-121
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-12225.06.2020

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński oraz lokalni politycy i samorządowcy. Okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID trwał 22 miesiące, czas realizacji robót przewiduje się na 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca).

Wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ Wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ24.09.2019

W dniu 24.09.2019 roku Wykonawca złożył Wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu Na Realizację Inwestycji Drogowej. Obecnie jest na etapie procedowania decyzji administracyjnych oraz kończenia opracowania Projektów Wykonawczych.
Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy19.09.2018 - Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Dobra wiadomość dla jadących na Podhale. 19 września 2018 r. odpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj”, z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln 100 tys. zł.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca). Rozpoczęcie robót przewidywane jest na 08.2020 r., a zakończenie w 10.2023 r.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację. W trakcie przetargu okazało się, że kwotę zapisaną w Programie Inwestycji trzeba zwiększyć i 29.08.2018r. minister podpisał dokument podwyższający o 90 mln zł budżet inwestycji, co umożliwiło wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa [...].

Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/04.09.2018 - Budowa dwujezdniowej drogi DK47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. 26 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycyjnego tej drogi, co umożliwiło ogłoszenie przetargu.

O 90 mln zł w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów zwiększył się budżet inwestycji, aby można było dokonać wyboru wykonawcy i podpisać umowę. Aneks do Programu Inwestycji dla budowy dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ podpisany został 29.08.2018r, co umożliwiło dokonanie wyboru wykonawcy drogi w trybie projektuj i buduj. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy INTERCOR 31 sierpnia 2018 r. [...]

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/13.07.2018 - Wybrano ofertę na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Z sześciu złożonych ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej DK47, na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu, 13 lipca 2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Stecol Corporation z Chin. Koszt zadania wyceniony przez tego wykonawcę wynosi 706 mln 244 tys. zł a czas realizacji potrwa 49 miesięcy. Do czasu trwania budowy nie będą wliczane okresy zimowe.

O wyborze najkorzystniejszej zadecydowała suma punktów przyznanych wg. kryteriów : cena – 60 % , właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%, równość podłużna nawierzchni - 8%, personel wykonawcy - 6%, termin realizacji kontraktu - 12% oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%. Od dzisiaj przez 10 dni inni wykonawcy, którzy brali udział w przetargu mogą składać odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację. [...]

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/