Aktualności
30.04.2024

Wykonawca informuje o zaplanowanej na dzień 07.05.2024 r. godz. 11:00 zmianie czasowej organizacji ruchu w km ok. 20+000 DK47 w miejscowości Nowy Targ, zgodnie z formularzem z załączenia (klauzula rozpatrzenie projektu O.KR.Z-2.4081.1.243.2023.PG z dnia 17.07.2023, Etapy 1 i 4). Organizacja będzie polegała na zawężeniu obu jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku Budowy.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
22.04.2024

Wykonawca informuje o zaplanowanej na dzień 29.04.2024 godz. 12.00 zmianie czasowej organizacji ruchu w ciągu DK47 w m. Rdzawka polegającej na przełożeniu ruchu z funkcjonującego objazdu na docelowy ślad DG2 odc. 2B (obecnie DK47). Organizacja będzie obowiązywała do czasu zakończenia Kontraktu, zgodnie z formularzem zgłoszenia z załącznika.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
08.04.2024

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 15.04.2024 r. godz. 12:00 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Ludźmierskiej (DW957) w m. Nowy Targ polegającej na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku podlegającym przebudowie w ramach Kontraktu DK47, zgodnie z formularzem zgłoszenia z załącznika.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
29.03.2024

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 08.04.2024 r. godz. 11:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 20+000 DK47 w miejscowości Nowy Targ, zgodnie z formularzem z załączenia (klauzula rozpatrzenie projektu O.KR.Z-2.4081.1.243.2023.PG z dnia 17.07.2023, Etap 4). Organizacja będzie polegała na zawężeniu jezdni w kierunku Zakopanego do jednego pasa ruchu na odcinku Budowy. Powyższe związane jest ze wznowieniem po sezonie zimowym prac wykończeniowych w ramach nowobudowanego odcinka DK47.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
21.12.2023

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 22.12.2023 r. godz. 10:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 20+000 DK47 w miejscowości Nowy Targ. Organizacja będzie polegała na udostępnieniu obu pasów ruchu w rejonie ronda na ul. Krakowskiej na okres przerwy zimowej w realizacji robót. Dotychczas w tym miejscu na obu jezdniach obowiązywało zwężenie do jednego pasa ruchu w związku z prowadzonymi pracami wykończeniowymi. Po okresie zimowym zostanie przywrócone zawężenie aby umożliwić kontynuację prac.
18.10.2023

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 25.10.2023 r. godz. 11:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 20+000 DK47 w miejscowości Nowy Targ, zgodnie z formularzem z załączenia . Organizacja będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany fragment jezdni w kierunku Zakopanego oraz zwężeniu istniejącej jezdni w kierunku Krakowa do jednego pasa ruchu,. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne do kontynuacji prac w ramach budowy docelowego układu drogowego oraz wykonania prac wykończeniowych. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wykonania docelowego układu drogowego nowej DK47.
11.10.2023

Wykonawca informuje, iż w dniu jutrzejszym (12.10.2023) ok. godz. 9.00 przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy w ciągu ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu. Prace związane z przebudową drugiego pasa ruchu a tym samym ponowne wprowadzenie ruchu wahadłowego nastąpi wiosną 2024r.
Ze względu na występującą obecnie niewielką różnicę poziomów pomiędzy pasami ruchu, w środku jezdni pozostawione zostaną tablice kierujące U-21.
21.09.2023

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 28.09.2023 r. godz. 11:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 5+064 DK47 w miejscowości Rdzawka, polegającej na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany fragment jezdni zgodnie z formularzem z załączenia. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne do kontynuacji prac w ramach budowy prawej jezdni nowej drogi oraz budowy muru oporowego wzdłuż istniejącego śladu DK47. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wykonania docelowego układu drogowego nowej DK47.
07.09.2023

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 14.09.2023 r. godz. 13:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 8+300 DK47, polegającej na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany fragment jezdni (docelowo DG2 odc. 3).
22.08.2023

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 29.08.2023 r. godz. 11:00 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Ludźmierskiej (DW957) w m. Nowy Targ polegającej na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku podlegającym przebudowie w ramach Kontraktu DK47.
20.07.2023

W dniu 20.07.2023 rozpoczęto układanie mas bitumicznych na Drodze Gminnej 2, odcinek 3.
15.07.2023

W dniu 15.07.2023r. zakończono układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie WD-112 w Lasku.
30.05.2023

Wykonawca informuje o zmianach w organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej zaplanowanych na dzień 06.06.2023 r. Przewidywane do wprowadzenia etap 4 organizacji znak: O.KR.Z-2.4081.1.165.2022.AD oraz etap 2 wariant II z organizacji znak: O.KR.Z-2.4081.1.118.2022.AD polegać będą na wyłączeniu z ruchu części jezdni w kierunku Zakopanego pod obiektem WD-122 oraz przed nowowybudowanym rondem (od strony Zakopanego).
22.04.2023

W dniu 13.03.2023 r. rozpoczęto nasówkę na obiekcie WD-102 w Rdzawce. 17.04.2023 r. odbył się kolejny nasów szóstego segmentu obiektu.

WD-102
WD-102
WD-102
WD-102
WD-102
WD-102
WD-10224.11.2022

Zmiana organizacji ruchu w km ok. 11+200 DK47

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 01.12.2022 r. godz. 13:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km ok. 11+200 DK47, polegającej na przełożeniu ruchu na nowo wybudowany obiekt WD-110 (docelowo DG2 odc. 5).

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
15.11.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Ludźmierskiej

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 22.11.2022 r. godz. 13:00 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Ludźmierskiej (DW957) w m. Nowy Targ polegającej na ponownym przełożeniu ruchu na tymczasowy objazd zgodnie z formularzem z załączenia.
Powyższe podyktowane jest koniecznością przebudowy istniejącej infrastruktury branżowej oraz kontynuacji robót mostowych nad istniejącą jezdnią.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
12.11.2022

Zmiana organizacji ruchu w ciągu DP 1662K

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 18.11.2022 r. (godz. 12.00) zmianie organizacji ruchu polegającej na przywróceniu ruchu w ciągu DP 1662K w nowym śladzie, zgodnie z formularzem z załączenia.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 19,9 MB)
12.11.2022

W nawiązaniu do pisma znak 2779/MMR/2022/DK47/INT z dnia 12.04.2022 r. Wykonawca informuje o planowanym na dzień 14.11.2022 r. godz. 14.00 przywróceniu ruchu po starym śldzie ul. Grel w m. Nowy Targ (DG 362630K).17.10.2022

Zmiana organizacji ruchu w km. ok. 7+200 DK47

Wykonawca informuje o zaplanowanym na dzień 24.10.2022 r. godz. 8:00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w km. ok. 7+200 DK47, mającej na celu zapewnienie bezpiecznego wjazdu na zaplecze obiektu WD-102.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
05.10.2022

W dniu 05.10.2022r. wykonano nawierzchnię z asfaltową na obiekcie WD-110 w Klikuszowej.

WD-110 w Kilkuszowej (1)
WD-110 w Kilkuszowej (2)
WD-110 w Kilkuszowej (3)
WD-110 w Kilkuszowej (4)
WD-110 w Kilkuszowej (5)28.09.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Ludźmierskiej

Wykonawca informuje o zaplanowanej na dzień 29.09.2022, godz. 15:00 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Ludźmierskiej (DW957) w m. Nowy Targ polegającej na przełożeniu ruchu na tymczasowy objazd.

Powyższe podyktowane jest koniecznością realizacji robót mostowych nad istniejącą jezdnią.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)

km 18+800 MD-119
km 18+800 MD-11905.09.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej - montaż belek

Wykonawca informuje o zmianach w organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej zaplanowanych na dzień 12.09.2022 r. Przewidywane do wprowadzenia etap 3 organizacji znak: O.KR.Z-2.4081.1.165.2022.AD oraz etap 1 wariant 2 z organizacji znak: O.KR.Z-2.4081.1.118.2022.AD polegać będą na wyłączeniu z ruchu części jezdni w kierunku Krakowa pod obiektem WD-122 oraz przed nowowybudowanym rondem od strony Zakopanego.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
30.08.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej - montaż belek

Wykonawca informuje o zaplanowanych na dzień 05.09.2022 r. zmianach w organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej. Przewidywany do wprowadzenia etap 10 organizacji ruchu O.KR.Z-2.4081.1.407.2021.PG polegał będzie na uruchomieniu docelowego ronda, natomiast wprowadzenie etapu 2 wariantu 2 organizacji O.KR.Z-2.4081.1.118.2022.AD związane jest z koniecznością dostosowania funkcjonującego dotychczas zwężenia pod obiektem WD-122 do docelowego układu drogowego w obrębie ronda.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
11.08.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej - montaż belek

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 18.08.2022 godz. 10.00 zmianie etapu organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej w Nowym Targu (DK47). Zaplanowany do wprowadzenia etap 2 wariant I polegał będzie na przełożeniu ruchu na jezdnię w kierunku Krakowa i zamknięciu fragmentu jezdni w kierunku Zakopanego. Powyższe podyktowane jest kontynuacją prac mostowych na obiekcie WD-122 nad ul. Krakowską.

Formularz dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 0,1 MB)
27.06.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej - betonowanie ustroju nośnego

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 30.06.22 godz. 14.00 zmianie etapu organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej w Nowym Targu (DK47) zgodnie z formularzem z załączenia. Zaplanowany do wprowadzenia etap 2 wariant I polegał będzie na przełożeniu ruchu na jezdnię w kierunku Krakowa i zamknięciu fragmentu jezdni w kierunku Zakopanego. Powyższe podyktowane jest betonowaniem ustroju nośnego obiektu WD-122 nad ul. Krakowską.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 3,26 MB)

08.06.2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej - betonowanie ustroju nośnego

Inżynier informuje o planowanej na dzień 13.06 godz. 11.00 zmianie etapu organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej w Nowym Targu (DK47) zgodnie z formularzem z załączenia. Zaplanowany do wprowadzenia etap I wariat I polegał będzie na przełożeniu ruchu na jezdnię w kierunku Zakopanego i zamknięciu fragmentu jezdni w kierunku Krakowa. Powyższe podyktowane jest betonowaniem ustroju nośnego obiektu WD-122B nad ul. Krakowską.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 2,66 MB)

Zmiana czasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej
Zmiana czasowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej
07.06.2022

W dniu dzisiejszym to jest 07.06.2022 Wykonawca rozpoczął na Trasie Głównej układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P. w Nowym Targu.

Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (1)
Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (2)
Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (3)
Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (4)
Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (5)
Układanie podbudowy bitumicznej w km 17+020 - 17+360 str. P (6)
07.06.2022

Zmiana organizacji ruchu etap II, Rdzawka, km 5+000

Inżynier informuje o planowanej na dzień 13.06 godzina 10.00 zmianie etapu organizacji ruchu w km ok. 5+000 DK47 zgodnie z formularzem z załączenia. Planowany do wprowadzenia etap II polegał będzie na wyłączeniu z ruchu fragmentu jezdni w kierunku Krakowa i poprowadzenia ruchu jezdnią w kierunku Zakopanego. Powyższe związane jest z budową włączenia projektowanej trasy do istniejącej.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 5,23 MB)

Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km ok. 5+000 w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km ok. 5+000 w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km ok. 5+000 w m. Rdzawka
25.05.2022

Zmiana organizacji ruchu etap II wariant I

Inżynier informuje o planowanej na dzień 25.05.2022 zmianie etapu organizacji ruchu zgodnie z formularzem z załączenia. Planowany do wprowadzenia etap II wariant I polegał będzie na przełożeniu ruchu na jezdnię w kierunku Krakowa co w dalszym ciągu związane jest z montażem belek prefabrykowanych obiektu WD-122.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 3,16 MB)


12.05.2022

TOR - montaż belek prefabrykowanych na obiekcie WD-122

Inżynier informuje o planowanym na dzień 18.05.2022 r. godz. 12.00 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Krakowskiej w Nowym Targu zgodnie z zawiadomieniem i projektem TOR w załączeniu. Planowany do wprowadzenia etap I, wariant 1 polegał będzie na wyłączeniu z ruchu fragmentu jezdni w kierunku Krakowa i poprowadzenia ruchu jezdnią w kierunku Zakopanego w km około 19+600 do 20+400, celem umożliwienia montażu belek prefabrykowanych na obiekcie WD-122.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 2,6 MB)


11.04.2022

Wykonawca informuje o zaplanowanej na dzień 14.04.2022 o godz. 13.00 zmianie etapu obowiązującej czasowej organizacji ruchu w ciągu Drogi Krajowej nr 47 wprowadzonej pismem 2409/MMR/2021/DK47/INT z dnia 29.10.2021 zgodnie z projektem uzgodnionym klauzulą rozpatrzenia O.KR.Z-2.4081.1.354.2021.PG z dnia 15.10.2021. Uruchomiona zostanie druga część objazdu DK47 w km od ok. 7+300 do ok. 7+600 w m. Rdzawka umożliwiająca rozpoczęcie robót ziemnych związanych z posadowieniem obiektu WD-102/103. Zgodnie ze zgłoszonym Projektem będzie to etap 3 organizacji.

Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka
Zmiana czasowej organizacji ruchu
w km od ok. 7+300 do ok. 7+600
w m. Rdzawka20.12.2021

Wykonawca informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20.12.2021 r. przywrócono ruch po starym śladzie DK47 w km. 7+330 – 7+590 (II część objazdu). Pierwsza część objazdu w km. 6+140 – 7+200 funkcjonuje bez zmian.

Prognozowane przywrócenie II części objazdu - 31.01.2022 r.
29.11.2021

Informujemy o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu w Nowym Targu, droga DK47 ul. Krakowska w dniu 29.11.2021 r.

Zmiana czasowej organizacji ruchu - Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska
Zmiana czasowej organizacji ruchu - Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska
Zmiana czasowej organizacji ruchu - Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska
Zmiana czasowej organizacji ruchu - Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska
Zmiana czasowej organizacji ruchu - Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska23.11.2021

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 30.11.2021 zmianie etapu czasowej organizacji ruchu wprowadzonej pismem 2409/MMR/2021/DK47/INT z dnia 29.10.2021. Uruchomiona zostanie druga część objazdu DK47 w km od ok. 7+300 do ok. 7+600 w m. Rdzawka umożliwiająca rozpoczęcie robót ziemnych związanych z posadowieniem obiektu WD-102/103. Zgodnie ze zgłoszonym Projektem będzie to etap 3 organizacji.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, Etap III, dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 1 MB)22.11.2021

Wykonawca informuje o planowanej na dzień 29.11.2021 zmianie etapu czasowej organizacji ruchu Nowy Targ droga DK47 ul. Krakowska w km 20+220 wprowadzonej pismem 2325/MMR/2021/DK47/INT z dnia 04.10.2021 r.
Wprowadzony zostanie etap II (wariant III) tej organizacji polegający na zamknięciu skrajnych lewych pasów na obu jezdniach co podyktowane jest kończącymi się dostawami belek na obiekt WD-122 w miejscowości Nowy Targ i koniecznością rozpoczęcia realizacji podpór obiektu znajdujących się w pasie rozdziału.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, Etap II wariant III, dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 1 MB)

Przewidywany czas obowiązywania – do 31.05.2022 r. godz. 12:00
29.10.2021

Wykonawca informuje o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w dniu 09.11.2021 r. polegającej na przełożeniu ruchu z istniejącej trasy na objazd w km ok. 6+100 w miejscowości Rdzawka.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w km ok. 6+100
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w km ok. 6+100
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w km ok. 6+100
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w km ok. 6+100
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DK47 w km ok. 6+10015.10.2021

W piątek 15.10.2021 r. została przywrócona do użytkowania ścieżka rowerowa tzw. Velo Dunajec w Nowym Targu, która przebiega przez Bór Kombinacki pod nowo wybudowaną prawą nitką obiektu mostowego WD-121.
W piątek została położona rownież ostatnia warstwa nawierzchni (warstwa ścieralna) na DG2 odc.2a w Rdzawce. Objazd wykonano na potrzeby budowy obiektu WD-102.

Przywrócona do użytkowania ścieżka rowerowa tzw. Velo Dunajec w Nowym Targu pod obiektem WD-121
Ostatnia warstwa nawierzchni (warstwa ścieralna) na DG2 odc.2a w Rdzawce05.10.2021

Inżynier informuje o zmianie organizacji ruchu zatwierdzonej 12.08.2021 r. przez GDDKiA (O.KR.Z-2.4081.1.274.2021.lp).
W ciągu ul. Krakowskiej w Nowym Targu – od poniedziałku tj. 11.10.2021 r. będzie wyłączony jeden pas ruchu na odcinku jezdni w stronę Zakopanego, podyktowane jest to rozpoczynającymi się od następnego wtorku dostawami belek na ustrój nośny obiektu WD-122 i koniecznością zapewnienia miejsca na rozładunek belkowozów.
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dostępny jest do pobrania TUTAJ (PDF - 76 MB)
Czasowa Organizacja Ruchu jest przewidziana by współgrała z organizacją, która jest już wprowadzona na potrzeby przebudowy ul. Krakowskiej w ramach robót drogowych.
04.10.2021

W dniu 04.10.2021 o godzinie 8.00 rozpoczęto nasuwanie ustroju nośnego nitki prawej obiektu WD-112, wykonywanego metodą nasuwania podłużnego. Prace trwały około 7 godzin i wysunięte zostały segmenty 1 i 2 mające łącznie długość ok. 42 m.

Nasuwanie ustroju nośnego nitki prawej obiektu WD-112
Nasuwanie ustroju nośnego nitki prawej obiektu WD-112
Nasuwanie ustroju nośnego nitki prawej obiektu WD-112
Nasuwanie ustroju nośnego nitki prawej obiektu WD-112
Zbrojenie segmentu I na obiekcie
WD-112 w Lasku25.08.2021

W dniu 25.08.2021 o godzinie 02:00 rozpoczęto betonowanie ustroju nośnego nitki lewej obiektu WD-122 pomiędzy podporami 7-11 na węźle Nowy Targ Południe. Prace trwały 18 godzin i wbudowano 886 m³ mieszanki betonowej.

Betonowanie ustroju nośnego
WD-122 w Nowym Targu
Betonowanie ustroju nośnego
WD-122 w Nowym Targu
WD-122 w Nowym Targu
WD-122 w Nowym Targu11.06.2021

11 czerwca wykonano próbne obciążenia na moście tymczasowym łączącym drogi technologiczne przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-119. Wyniki okazały się być pozytywne w związku z czym przekazano most do ruchu technologicznego.

Budowa mostu tymczasowego przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-119
Budowa mostu tymczasowego przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-119
Budowa mostu tymczasowego przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-119
Budowa mostu tymczasowego przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-119
Budowa mostu tymczasowego przez rzekę Czarny Dunajec przy obiekcie MD-11929.04.2021

W kwietniu zabetonowano ustrój nośny na obiekcie WD-120 w Nowym Targu. Jest to pierwszy zabetonowany wiadukt na całym kontrakcie. Obiekt posiada konstrukcję ramową o długości całkowitej równej 15m.

Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-120
Ustrój nośny na obiekcie WD-12018.02.2021

Z początkiem lutego na trasie DK47 zazbrojono i zabetonowano głowice słupów na podporze 6 NL/NP. Tym samym zakończono budowę pierwszej podpory o wysokości 20,5 metra na obiekcie WD-112 w miejscowości Lasek.

WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory
WD-112 Podpory26.10.2020

Aktualnie prowadzone są roboty:

W zakresie robót drogowych:

Kontynuacja odhumusowania placu budowy.
Rozpoczęto wykonywanie robót ziemnych: wykopy i nasypy.
Budowa dróg technologicznych dla zapewnienia transportu wewnętrznego.

W zakresie robót mostowych:

Na obiekcie WD-112 wykonano pale próbne na podporach 1, 2, 3 i 11 – nitka lewa i prawa (pal pionowy – badany, 4 pale kotwiące skośne). Wykonano ławy fundamentowe pierwsze etapy nitka lewa nitka prawa na podporach 4, 5, 7.
Na obiekcie WD-120 wykonano chudy beton pod fundament.
Na obiekcie WD-122 i WD-121 wykonano zbrojenie fundamentu.

Prace ziemne w rejonie WD-111
Rozdrabnienie karpiny w rejonie Węzła Obidowa
Prace ziemne w rejonie WD-120
Prace mostowe w rejonie MD-119
Odhumusowanie w rejonie Węzła Klikuszowa
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-121
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-121
Zbrojenie fundamentu obiektu
WD-12225.06.2020

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ. W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński oraz lokalni politycy i samorządowcy. Okres projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID trwał 22 miesiące, czas realizacji robót przewiduje się na 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca).

Wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ Wbicie pierwszej łopaty na budowie drogi DK47 Rdzawka-Nowy Targ24.09.2019

W dniu 24.09.2019 roku Wykonawca złożył Wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu Na Realizację Inwestycji Drogowej. Obecnie jest na etapie procedowania decyzji administracyjnych oraz kończenia opracowania Projektów Wykonawczych.
Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy19.09.2018 - Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Dobra wiadomość dla jadących na Podhale. 19 września 2018 r. odpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj”, z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln 100 tys. zł.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 01 grudnia do 31 marca). Rozpoczęcie robót przewidywane jest na 08.2020 r., a zakończenie w 10.2023 r.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację. W trakcie przetargu okazało się, że kwotę zapisaną w Programie Inwestycji trzeba zwiększyć i 29.08.2018r. minister podpisał dokument podwyższający o 90 mln zł budżet inwestycji, co umożliwiło wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa [...].

Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu Podpisanie umowy na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/04.09.2018 - Budowa dwujezdniowej drogi DK47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. 26 czerwca 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycyjnego tej drogi, co umożliwiło ogłoszenie przetargu.

O 90 mln zł w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów zwiększył się budżet inwestycji, aby można było dokonać wyboru wykonawcy i podpisać umowę. Aneks do Programu Inwestycji dla budowy dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ podpisany został 29.08.2018r, co umożliwiło dokonanie wyboru wykonawcy drogi w trybie projektuj i buduj. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy INTERCOR 31 sierpnia 2018 r. [...]

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/13.07.2018 - Wybrano ofertę na dwujezdniową drogę z Rdzawki do Nowego Targu

Z sześciu złożonych ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej DK47, na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu, 13 lipca 2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Stecol Corporation z Chin. Koszt zadania wyceniony przez tego wykonawcę wynosi 706 mln 244 tys. zł a czas realizacji potrwa 49 miesięcy. Do czasu trwania budowy nie będą wliczane okresy zimowe.

O wyborze najkorzystniejszej zadecydowała suma punktów przyznanych wg. kryteriów : cena – 60 % , właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%, równość podłużna nawierzchni - 8%, personel wykonawcy - 6%, termin realizacji kontraktu - 12% oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%. Od dzisiaj przez 10 dni inni wykonawcy, którzy brali udział w przetargu mogą składać odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację. [...]

Więcej informacji na: https://www.gddkia.gov.pl/