Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47
Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200
długości ok 16,13 km

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU (kwota brutto)
994 597 211,38 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
„Zaprojektowanie i budowa
drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane
na odcinku Rdzawka - Nowy Targ
od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200
o długości ok 16,13 km”

Lokalizacja

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie małopolskim, powiat nowotarski, na terenach gmin Rabka Zdrój, Raba Wyżna, Nowy Targ oraz w mieście Nowy Targ.

Plan orientacyjny

Główne cele inwestycji

Opracowanie obejmuje budowę drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km 21+200 (dwujezdniowa droga klasy GP o długości 16,136 km). Projektowana droga przebiega w nowym śladzie, zaplanowano 4 bezkolizyjne węzły drogowe, 22 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady), przebudowane będą drogi lokalne, drogi dojazdowe i poprzeczne, umożliwiające połączenie z istniejącą siecią dróg lokalnych. W efekcie prowadzonych inwestycji połączony zostanie Kraków z Nowym Targiem, na całym przebiegu, drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry.

Budowa tej inwestycji zaowocuje wieloma korzyściami zarówno dla ruchu tranzytowego jak i dla ruchu lokalnego, poprzez:
  • zapewnienie szybkiego i bezpiecznego tranzytu o dużej przepustowości,
  • odciążenie sieci dróg jednojezdniowych niższych klas od dużego ruchu tranzytowego,
  • odciążenie miejscowości leżących wzdłuż szlaku komunikacyjnego od ruchu tranzytowego,
  • znaczne poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze,
  • znaczne poprawienie warunków środowiskowych w obszarze oddziaływania projektowanej drogi,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w pobliżu projektowanej inwestycji.
Ponadto budowa drogi przyniesie wymierne efekty gospodarcze poprzez skrócenie czasu podróży, zmniejszenie nakładów na paliwo i zmniejszenie ilości wypadków drogowych, a więc nakładów na niezdolność do pracy i rehabilitację uczestników wypadków. Budowa przedmiotowego odcinka drogi krajowej ma więc pełne uzasadnienie gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Ważne informacje o kontrakcie


Podpisanie Umowy z Konsultantem: 4 kwietnia 2019 r.
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 19 września 2018 r.
Projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID: 33 miesiące
Rozpoczęcie robót przewidywane na: lipiec 2020 r.
Okres budowy: 34 miesiące
(z wyłączeniem okresów zimowych tj.
od 01 grudnia do 31 marca)
Zakończenie robót przewidywane na: 9 października 2024 r.
Wartość kontraktu brutto: 994 597 211,38 zł