Postęp czasowy

Data od 19-09-2018 do 10-2023


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 0,1%Zaawansowanie finansowe

4,57% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 1% zaliczki)

Postęp robót

Lipiec 2020 - ⇅

W minionym tygodniu (27.07.2020 - 02.08.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano: prace związane z inwentaryzacją działek na potrzeby wykonania Opisu Stanu Nieruchomości, karczowanie (km 18+800 – 19+900), organizację węzła betoniarskiego (km 13+800) oraz wycinkę (km 5+064 – 10+000).

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano: organizację zaplecza do obiektu WD-119 oraz odwierty geologiczne terenu posadowienia obiektów WD-120, WD-121, WD-122.

W ramach robót drogowych oraz robót branżowych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 15%
Wykopy 0%
Nasypy 0%
Stabilizacja 0%
Gwoździe gruntowe 0%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 10%
Fundamenty 0%
Podpory i konstrukcje oporowe 0%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%W minionym tygodniu (20.07.2020 - 26.07.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano: prace związane z inwentaryzacją działek na potrzeby wykonania opisu stanu nieruchomości, karczowanie (km 18+800 – 19+900) oraz organizację węzła betoniarskiego (km 13+800).

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano: organizację zaplecza do obiektu WD-119, odwierty geologiczne terenu posadowienia obiektów WD-120, WD-121, WD-122 oraz wykonanie przekopów kontrolnych WD-113, WD-113A, WD-113B.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu nie wykonywano żadnych prac.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 10%
Wykopy 0%
Nasypy 0%
Stabilizacja 0%
Gwoździe gruntowe 0%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 5%
Fundamenty 0%
Podpory i konstrukcje oporowe 0%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%