Postęp czasowy

Data od 19-09-2018 do 10-2023


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie robót budowlanych

Postęp: 0,1%Zaawansowanie finansowe

14,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (w tym 9% zaliczki)

Postęp robót

Październik 2020 - ⇅

W minionym tygodniu (05.10.2020 - 11.10.2020) prowadzono następujące prace:

W ramach robót przygotowawczych w minionym tygodniu wykonywano: wycinkę na km 15+700 – 16+200.

W ramach robót mostowych w minionym tygodniu wykonywano: organizację zaplecza na obiekcie WD-105, na obiekcie WD-112: pale próbne (podpory 1L i 1P), wykop pod fundamenty (podpory 2L i 2P), zbrojenie ław fundamentowych (podpory 4L i 4P oraz 5L i 5P), betonowanie ławy fundamentowej (podpora 4L), wykopy pod fundamenty na obiekcie WD-120, układanie betonu podkładowego w osiach 1 i 2 oraz zbrojenie ław fundamentowych w osiach 1 i 3 na obiekcie WD-121 oraz wykopy pod fundamenty i układanie betonu podkładowego (podpory 11L i 12P) na obiekcie WD-122.

W ramach robót drogowych w minionym tygodniu wykonywano: usuwanie humusu na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3) wykopy na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1) oraz 10+067 – 18+500 (Sekcja 2), nasypy na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2), oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3) i stabilizację podłoża na km 5+064 – 10+067 (Sekcja 1), 10+067 – 18+500 (Sekcja 2) oraz 18+500 – 21+200 (Sekcja 3).

W ramach robót branżowych w minionym tygodniu wykonywano: przebudowę sieci wodociągowej na ul. Ludźmierskiej, przebudowę kolizji T-10 na km ok. 13+389 oraz T-11 na km ok. 13+540.

Realizowane roboty drogowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 65%
Wykopy 2%
Nasypy 2%
Ulepszenie podłoża 0%
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0%
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0%
Podbudowa bitumiczna 0%
Warstwa wiążąca 0%
Warstwa ścieralna 0%

Realizowane prace mostowe na terenie
całego odcinka
% ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze 30%
Fundamenty 1%
Podpory i konstrukcje oporowe 0%
Łożyska 0%
Ustroje nośne 0%
Izolacje 0%
Prace wykończeniowe 0%

Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅