Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Konsorcjum firm
AUTOSTRADA II Sp. z o.o.
i INMOST-PROJEKT Sp. z o.o.
AUTOSTRADA II, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
INMOST, ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowej
(prac projektowych)
Usługodawca
Konsorcjum firm
AUTOSTRADA II Sp. z o.o.
i INMOST-PROJEKT Sp. z o.o.
AUTOSTRADA II, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice
INMOST, ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice
Wykonanie dokumentacji projektowej
(prac projektowych)
Usługodawca
2 GEO-ART. GEODEZJA I BUDOWNICTWO
Justyna Polaczek
ul. Rynek 38,
34-470 Czarny Dunajec
Wykonanie mapy do celow projektowych miejskeij i kolejowej,
NMT, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, itp.
Dalszy Usługodawca
3 Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA Daniel Maranda ul.Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie dokumentacji środowiskowej, inwentaryzacja przyrodnicza, wnioski derogacyjne Dalszy Usługodawca
4 AQUA SOIL Mariusz Wnuk ul.Sosnowiecka 94,
42-530 Dąbrowa Górnicza
Opracowanie dokumenrtacji geotechnicznej oraz
geologiczno-inżynierskiej, wykonanie badań,
rozpoznanie gruntów zanieczyszczonych, itd.
Usługodawca
5 ARCADIS Sp.zo.o. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
operatów wodnoprawnych, itd.
Dalszy Usługodawca
6 MOSTOPOL Sp. z o.o. Czarnowąsy ul. Jagiełły 39,
46-020 Czarnowąsy
Opracowanie dokumentacji projektowej
dla wybranych obiektów mostowych
Dalszy Usługodawca
7 V2B POLAND Maciej Krajewski ul. Józefa Sowińskiego 21,
40-018 Katowice
Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej początkowej
i końcowej stanu technicznego
Usługodawca
8 ŻANEX ul. Ludźmierska 34,
34-400 Nowy Targ
Wytorzenie i dostawa betonu Usługodawca
9 Ryszard Mężyk, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe
Ryszard Mężyk
ul. Jana Pawła II 44,
33-300 Nowy Sącz
Dostawa elementów betonowych Usługodawca
10 Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. aleja Kijowska 16A, 30-079 Kraków Wykonanie dokumentacji w zakresie geologii Dalszy Usługodawca
11 Laboratorium Inżynierii Lądowej
Labotest Sp. z o.o.
ul. Lwowska, 40-397 Katowice Obsługa laboratoryjna Usługodawca
12 Łukasz Stryjecki, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
PROCOM Łukasz Stryjecki
ul. Zawiła 6, 30-442 Kraków Tymczasowa organizacja ruchu Usługodawca
13 FPP Enviro Sp. z o.o. ul. Grójecka 194/169, 02-390 Warszawa Nadzór przyrodniczy Usługodawca
14 Józef Skalec, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
P.P.H.U. "Skalec" Skalec Józef
Przedmieście Przysieka 12,
42-230 Koniecpol
Wycinka drzew Usługodawca
15 Enviesa sp. z o.o. sp. k. ul. Świętojańska 26/3, 44-100 Gliwice Elektroenergetyczna - przebudowa linii 110kv Podwykonawca robót budowlanych
16 August Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Usługi budowlane - Kamiński August
Komorów 68, 36-110 Majdan Królewski Roboty ogólnobudowlane rozliczane w stawkach godzinowych Podwykonawca robót budowlanych
17 MANSTEL Bednarczyk,
Słowik, Wiącek sp. j.
Pienińska 40, 34-436 Manowy Przebudowa sieci nN, przebudowa sieci SN Podwykonawca robót budowlanych
18 Konsorcjum stali S.A. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie Dostawa stali Dostawca
19 Janina Duda Lasek 137, 34-404 Klikuszowa Najem lokalu użytkowego Usługodawca
20 PRO-LOG sp. z o.o. ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz Kanalizacja sanitarna, przebudowa sieci wodociągowej Podwykonawca robót budowlanych
21 GEOKRAK sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków Wykonanie dokmentacji badań podłoża gruntowego Usługodawca