Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2021 - ⇅

Betonowanie słupa na obiekcie
WD-113 w Lasku
Wykop na sekcji II w km 14+000 w Lasku
km 13+700 węzeł Klikuszowa
km 14+300
Wykop na sekcji II na Węźle Klikuszowa w Lasku
Betonowanie fundamentu na obiekcie WD-113B w Lasku
Wykop w km ok. 14+500 w sekcji II w miejscowości Lasek
Skuwanie pali fundamentowych na obiekcie WD-113 w Lasku
Nasyp na sekcji II w km ok 14+500 w Lasku
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅