Galeria - Wybór kategorii

Październik 2021 - ⇅

Ostatnia warstwa nawierzchni (warstwa ścieralna) na DG2 odc.2a w Rdzawce
Wykonanie warstwy ścieralnej w Rdzawce
Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-101 w Rdzawce
Wykonanie warstwy wiążącej w km 6+700 w Rdzawce
Roboty ziemne w km 7+500 w Rdzawce
Budowa nasypu w km 8+000 w Sieniawie
Wykop w gruntach skalistych w km 9+000 w Rdzawce
Wykonywanie pali wielkośrednicowych na obiekcie
WD-102 w Rdzawce
Wykop w gruntach skalistych
w km 8+800 w Rdzawce
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅